Mărgăritarul de mare preț

Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și, când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și-l cumpără. (Matei 13:45-46)

Comparând Împărăția cerurilor cu un mărgăritar, Domnul Hristos a dorit să determine fiecare suflet să aprecieze acest mărgăritar extrem de valoros mai mult decât orice alt mărgăritar. Posedarea acestui mărgăritar, ceea ce înseamnă a avea un Mântuitor personal, constituie un simbol pentru adevăratele bogății. Este o comoară mai presus de orice comoară pământească.

Domnul Hristos este gata să-i primească pe toți cei care vin la El cu sinceritate. El este singura noastră speranță, El este pentru noi Alfa și Omega. El este soarele și scutul nostru, înțelepciunea noastră, sfințirea noastră, neprihănirea noastră. Doar prin puterea Sa pot fi inimile noastre păstrate în dragostea lui Dumnezeu. (…)

Într-o ocazie, Domnul Isus i-a avertizat pe ucenicii Săi cu privire la felul în care își aruncă mărgăritarele acelora care nu au discernământ pentru a le putea aprecia valoarea. „Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă.”

Când oamenii arată că nu doresc să se lase impresionați, nefiind în stare să aprecieze mărgăritarul de mare preț; când ei dovedesc că roadele pe care le poartă sunt roadele pomului oprit, aveți grijă ca nu cumva, prin tovărășia cu ei, să vă pierdeți legătura cu Dumnezeu. (…)

Adevărul, așa cum este el în Isus, ne face neprihăniți și ne păstrează astfel. Adevărul este o ancoră pentru suflet, sigură și neclintită. Însă adevărul nu este adevăr pentru aceia care nu vor să asculte de el. Când oamenii se îndepărtează de principiile adevărului, ei ajung să trădeze această sacră încredințare. Fie ca fiecare suflet, oricare ar fi sfera lui de acțiune, să se asigure că adevărul este sădit în inimă prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Dacă nu este cert acest lucru, cei care predică Cuvântul vor trăda sfânta încredințare. Medicii vor ajunge niște epave în ce privește credința. Avocații, judecătorii, senatorii vor deveni corupți și, cedând în fața mituirii, își vor da acordul să fie cumpărați și vânduți. Cei care nu umblă în lumină, după cum Hristos este în lumină, sunt niște conducători orbi pentru orbi, „niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați” (Iuda 12). – Review and Herald, 1 august 1899

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video