Aveți ulei în candelele voastre?

Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. (Matei 25:1; citiți și v. 13)

Deși cinci dintre aceste fecioare sunt prezentate ca fiind înțelepte, iar cinci, ca fiind nechibzuite, toate aveau candele. Toate fuseseră convinse că trebuie să se pregătească pentru venirea mirelui și toate cunoșteau adevărul. Nu a existat nicio diferență vizibilă între cele înțelepte și cele nechibzuite până când nu s-a auzit strigarea: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare”, dar adevărata stare a lucrurilor abia din acel moment înainte avea să iasă la iveală. Cele înțelepte și-au luat măsurile de prevedere, luând cu ele și untdelemn în vase, astfel ca lămpile lor, care începuseră să ardă mai slab, să poată fi reumplute cu ulei; dar cele nechibzuite nu și-au luat măsuri pentru această situație de urgență, și acum au început să se roage cu stăruință de cele înțelepte. Ele au neglijat să se pregătească pentru a-l întâmpina pe mire, și acum s-au îndreptat spre cele care se aprovizionaseră cu ulei. (…)

Citind această pildă, cineva, din milă față de fecioarele nechibzuite, ar putea pune întrebarea: De ce fecioarele înțelepte nu au vrut să împartă cu celelalte rezerva lor de ulei? Dacă facem însă aplicația spirituală a parabolei, vom descoperi care este motivul. Este imposibil ca cei ce au credință și beneficiază de har să le împartă cu cei ce nu le au. Este imposibil ca cei ce au făcut o lucrare completă, din inimă, să împartă beneficiile cu cei care nu au făcut decât o lucrare de mântuială. Toate cele zece fecioare păreau că sunt gata pentru venirea mirelui, și totuși acest test a dovedit că cinci dintre ele nu fuseseră gata. (…)

Fecioarele nechibzuite nu îi reprezintă pe cei ipocriți. Ele aveau considerație pentru adevăr, susțineau adevărul și intenționau să meargă în întâmpinarea mirelui. Ele sunt atașate de cei ce cred adevărul și merg alături de aceștia, având candele, care reprezintă o cunoaștere a adevărului.

Mulți primesc adevărul de îndată, însă nu îl asimilează, și influența acestuia nu este de durată. Ei sunt asemenea fecioarelor nechibzuite care nu aveau ulei în vase, pentru candelele lor. Uleiul este un simbol al Duhului Sfânt, care este adus în suflet prin credința în Domnul Isus Hristos. Aceia care cercetează cu seriozitate Scripturile, cu multă rugăciune, care se bizuie pe Dumnezeu printr-o credință puternică și păzesc poruncile Sale se vor număra printre cei reprezentați de fecioarele înțelepte. – Review and Herald, 17 septembrie 1895

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video