Mai am să vă spun multe lucruri

Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. (Ioan 16:12-13)

Domnul Isus avea multe adevăruri prețioase să le descopere înaintea ucenicilor Săi, însă El nu a putut să le dezvăluie în fața minții lor atâta vreme cât ei nu puteau înțelege semnificația lucrurilor la care dorea El să ajungă.

Deși a prezentat lucruri mari și minunate în fața ucenicilor Săi, El a lăsat totuși multe lucruri nespuse, pe care ei nu le-ar fi putut înțelege. La ultima lor întâlnire înainte de moartea Sa, El le-a spus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta.” Idei legate de cele trecătoare, lucruri vremelnice ocupau atât de mult loc în mintea lor, astfel că ei nu puteau înțelege atunci natura înaltă și caracterul sfânt al Împărăției Sale, deși El le vorbise cu claritate despre acestea. Mințile lor erau atât de confuze și de împietrite în a pricepe adevărul, din cauza felului eronat în care ei interpretaseră înainte profețiile și din cauza obiceiurilor și tradițiilor omenești prezentate și impuse lor de către preoți.

Ce anume a reținut Domnul Isus pe motiv că nu ar fi putut înțelege? Erau adevărurile spirituale glorioase cu privire la planul de mântuire. Cuvintele Domnului Hristos, pe care Mângâietorul avea să le readucă în mintea lor după înălțarea Sa, i-au determinat să cugete mai profund și să se roage mai cu ardoare pentru a putea înțelege cuvintele Sale și apoi să le transmită lumii. Numai Duhul Sfânt i-a putut face în stare să aprecieze valoarea planului de mântuire. Lecțiile Domnului Hristos, aduse înaintea oamenilor prin mărturia inspirată a ucenicilor Săi, au o semnificație și o valoare cu mult mai presus de ceea ce poate prinde cititorul superficial al Scripturii. Domnul Hristos a căutat să își facă înțelese lecțiile prin intermediul ilustrațiilor și al parabolelor. El a spus despre adevărurile din Biblie că sunt asemenea unei comori ascunse într-un câmp, pe care, când o găsește cineva, se duce de vinde tot ce are și cumpără țarina respectivă. El folosește această ilustrație cu privire la comoara adevărului, care nu se află la suprafață, ci este îngropată adânc în pământ, ca și comorile ascunse care trebuie căutate temeinic. Trebuie să săpăm după mărgăritarele prețioase ale adevărului tot așa cum oamenii sapă într-o mină.

Atunci când le prezentăm oamenilor adevărul, trebuie să urmăm exemplul Domnului Hristos. – Review and Herald, 14 octombrie 1890

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor