Ei vor vedea fața Lui

Ei vor vedea fața Lui și Numele Lui va fi pe frunțile lor. (Apocalipsa 22:4)

Când Moise Îl ruga pe Dumnezeu: „Arată-Mi slava Ta”, Dumnezeu i-a spus: „Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască.” Moise nu a putut să privească descoperirea slavei de pe fața lui Dumnezeu și să trăiască; însă nouă ni s-a dat făgăduința: „Ei vor vedea fața Lui.”

Când Moise a coborât de pe munte, unde i-a fost dat să vadă puțin din slava lui Dumnezeu, fața lui strălucea atât de tare, încât Aaron și toți copiii lui Israel „se temeau să se apropie de el”.

Noi nu putem vedea acum slava lui Dumnezeu; însă dacă Îl primim pe El aici, vom putea curând să Îl vedem față către față. Dumnezeu dorește ca noi să ne ațintim privirile la El, ca să nu ne mai atragă lucrurile acestei lumi. (…)

Astăzi, prin tovărășiile pe care le alegem, prin viața noastră, prin caracterul nostru, de fapt, alegem cine vrem să ne fie rege. Inteligențele cerești caută să ne atragă la Hristos. Deși suntem călcători ai Legii lui Dumnezeu, dacă ne pocăim cu credință, Dumnezeu poate face prin noi lucrările lui Hristos.

După ce S-a înălțat, Domnul Hristos Și-a trimis reprezentantul ca un Mângâietor. Reprezentantul Său este alături de noi oriunde ne-am afla – un străjer și martor pentru tot ce s-a spus și s-a făcut – fiind gata să ne protejeze de asalturile vrăjmașului dacă ne așezăm sub protecția Sa. Însă noi trebuie să ne facem partea noastră, iar după aceea Dumnezeu Își va face partea Lui. Când trecem prin încercări și necazuri pentru numele Lui, Mângâietorul va fi alături de noi, aducându-ne aminte de cuvintele și învățăturile Domnului Hristos.

Este numele tău scris în cartea vieții? Doar dacă privești la Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu, dacă mergi pe urmele pașilor Lui, poți fi pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu. Urmează-L pe El și într-o bună zi vei umbla pe străzile de aur ale cetății lui Dumnezeu. (…)

Cei care își consacră viața în serviciul lui Dumnezeu vor trăi împreună cu El de-a lungul veacurilor nesfârșite ale veșniciei.

Ei sunt copiii Săi, și El le spune: „Intrați în bucuria Stăpânului vostru. Cununa nemuririi este așezată pe frunțile biruitorilor.” – Youth’s Instructor, 20 august 1896

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video