Primind pentru a oferi

Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. (Ioan 6:11)

Prin această minune, Domnul Hristos a arătat că lucrarea misionară trebuie să fie legată de lucrarea de predicare a Cuvântului. Domnul nu le-a dat doar hrană spirituală oamenilor; El le-a dat și hrana obișnuită pentru a le satisface foamea fizică. Această lucrare plină de compasiune a ajutat la fixarea în mințile oamenilor a cuvintelor adevărului pe care El le rostise.

Prin această minune, Domnul Hristos dorește să ne învețe adevărul din cuvintele: „Fără Mine nu puteți face nimic.” El este sursa oricărei puteri, dătătorul tuturor binecuvântărilor noastre vremelnice și spirituale. El folosește ființele omenești ca împreună-lucrători cu El și, în calitate de mâini ale Sale, le dă o parte de făcut. Noi trebuie să primim de la El nu ca să strângem pentru propria satisfacție, ci ca să oferim și altora. Iar când facem această lucrare, să nu ne așteptăm să ni se aducă elogii. Toată slava trebuie să fie adusă Domnului. Nu ucenicii trebuiau să primească laude pentru că au hrănit cei cinci mii de oameni. Ei au fost doar instrumentele folosite de Domnul. (…)

El, Domnul și marele Lucrător, nu dormitează niciodată. El lucrează continuu pentru îndeplinirea armonioasă a planurilor Sale. El ne încredințează talanți pentru ca noi să cooperăm cu El. Nu trebuie să uităm niciodată că nu suntem decât instrumente în mâinile Sale. „Cel ce are motive de slavă să aducă slavă Domnului.”

Toți cei care L-au acceptat deja pe Hristos nu vor fi mulțumiți să se bucure doar ei de favoarea divină fără a împărtăși și altora bucuria care le înveselește sufletele. Consacrarea cea mai curată și sfântă este cea care conduce la eforturi perseverente, neegoiste pentru salvarea celor din afara turmei. (…)

Cei care împart și altora din bogățiile harului divin vor fi ei înșiși îmbogățiți. Îngerii lucrători așteaptă și tânjesc după canale prin care să poată transmite comorile cerului. Bărbații și femeile pot atinge cel mai înalt stadiu al dezvoltării intelectuale și morale doar prin conlucrarea cu Domnul Isus într-un efort neegoist pentru binele altora. Niciodată nu suntem atât de îmbogățiți ca atunci când încercăm să îmbogățim pe alții. Comoara noastră nu se micșorează dacă o împărtășim și altora. Cu cât aducem mai multă lumină în viața altora, cu atât va străluci mai tare lumina noastră. – Review and Herald, 4 aprilie 1907

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video