Alegeți astăzi

Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. (Matei 28:20)

Timp de mai multe luni am fost tulburată când am văzut că unii dintre frații noștri, dintre cei folosiți de Dumnezeu pentru cauza Sa, s-au încurcat acum în teologia nou-apărută care îi îndepărtează pe mulți de la adevărata credință în Dumnezeu. Sâmbătă noaptea, cu o săptămână în urmă, după ce am studiat și m-am rugat mult cu privire la aceste lucruri, am avut o viziune în care eu vorbeam în fața unei mari mulțimi care îmi adresa multe întrebări cu privire la lucrarea și scrierile mele.

Un sol ceresc mi-a atras atenția să nu mă obosesc să aleg și să răspund la toate afirmațiile și îndoielile din mintea multora. „Stai ca mesager al lui Dumnezeu oriunde, în orice loc”, mi s-a poruncit, „și adu mărturia pe care ți-o voi da Eu. Fii liberă. Adu mărturia pe care ți-o dă Domnul pentru mustrare și îndreptare, în lucrarea de încurajare și înălțare a sufletelor, și învață-i să păzească tot ce am poruncit. «Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.»”

După viziune, m-am rugat cu glas tare cu multă ardoare și seriozitate. Sufletul meu a fost întărit, fiindcă îmi fuseseră rostite cuvintele: „Fii tare, da, fii tare! Nu lăsa ca vreun cuvânt dintre cele care au scopul de a duce în eroare, din partea pastorilor sau a medicilor, să-ți tulbure mintea. Spune-le să preia lumina expusă în publicații. Adevărul va conduce întotdeauna la biruință. Mergi tot înainte cu lucrarea ta.”

„Dacă Duhul Sfânt este respins, nici chiar toate cuvintele Mele nu vor fi de folos pentru a îndepărta, chiar și pentru moment, reprezentările false care au fost făcute, iar Satana este prezent ca să inventeze și mai multe. Dacă dovezile date deja sunt respinse, orice alte dovezi vor fi inutile până ce nu se va vedea puterea de convertire a lui Dumnezeu asupra minții. Dacă impresiile convingătoare ale Duhului Sfânt făcute în trecut nu vor fi acceptate ca o dovadă demnă de încredere, nimic din ceea ce poate fi prezentat nu îi va convinge în viitor, pentru că discernământul lor a fost pervertit de viclenia lui Satana, care i-a cuprins cu vraja lui.”

Dumnezeu îi cheamă acum pe toți cei care aleg să Îi slujească să stea hotărâți pe platforma cea veșnică a adevărului. Fie ca cei care au adus starea prezentă de confuzie, producând dezbinarea care există acum, să se oprească și să judece bine înainte de a continua în felul acesta! „Alegeți astăzi cui vreți să slujiți.” „Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal.” – Review and Herald, 9 august 1906

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video