Înșelăciunea bogățiilor

Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. (1 Timotei 6:10)

Mulți dintre cei care susțin a crede adevărurile speciale pentru timpul nostru nu au un discernământ potrivit în ce privește caracterul. Ei nu pot aprecia valoarea morală. Deși se laudă mult cu credincioșia lor față de cauza lui Dumnezeu și cu faptul că ei cunosc Scripturile, totuși nu sunt umili. Ei îi prețuiesc în mod special pe cei care dețin bogății și sunt prosperi, uitând că nu bogățiile sunt cele care ne fac să avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Adevărata desăvârșire a caracterului este adesea trecută cu vederea dacă este posedată de cei săraci. Banii exercită o influență puternică. Însă, Îl interesează oare pe Dumnezeu banii, avuțiile? Vitele de pe mii de dealuri sunt ale Lui, lumea cu tot ce cuprinde ea. (…)

Dumnezeu le-a încredințat ispravnicilor Săi mijloace care să fie folosite pentru a face bine, în felul acesta asigurându-și o comoară în ceruri. Însă dacă, asemenea celui cu un singur talant, își ascund mijloacele încredințate lor, temându-se că Dumnezeu va primi ceea ce Îi aparține, ei nu doar că vor pierde ceea ce în final va fi acordat ispravnicului credincios, dar vor pierde chiar ceea ce Dumnezeu le-a încredințat lor și care trebuia să fie pus la lucru. (…)

Marele apostol a dorit să-i transmită lui Timotei, printr-o epistolă, nevoia de a da acele învățături care să îndepărteze amăgirea care pune stăpânire atât de repede pe cei bogați – anume aceea că, datorită abilității lor de a dobândi bogății, ei sunt superiori în ce privește înțelepciunea și judecata față de cei aflați în sărăcie, al căror câștig este evlavia. (…)

Oamenii își pot devota întreaga viață câștigării de bogății și cu toate acestea, neaducând nimic în lume, nu vor putea lua nimic din ea. Ei au sacrificat principii înalte, nobile, au renunțat la credința lor pentru bogății și, dacă nu sunt dezamăgiți de acestea, ei sunt dezamăgiți că nu au găsit fericirea pe care sperau că le-o vor aduce bogățiile. (…)

Apostolul arată singura utilizare adevărată a bogățiilor și îi spune lui Timotei să-i îndemne pe cei bogați să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, ca să-și strângă pentru vremea viitoare – referindu-se la timpul sfârșitului – drept comoară, o bună temelie și să apuce viața veșnică… Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. În aceasta constă marele secret al fericirii și adevărata prosperitate a sufletului și a trupului. – Review and Herald, 4 martie 1880

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video