Sfințire contrafăcută

Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol”. (Apocalipsa 3:17)

Stimate frate, suntem mâhniți să aflăm de starea fratelui B [A.W. Bartlett] și să constatăm că Satana îl împinge să provoace nemulțumiri în Conferința Indiana, sub mantia pioasă a sfințeniei creștine. Și tu, și noi credem cu toată convingerea că sfințirea vieții este necesară pentru moștenirea sfinților în lumină. Susținem că la această stare trebuie să ajungem în modul în care ne învață Biblia. Domnul Hristos S-a rugat ca ucenicii Săi să fie sfințiți prin adevăr, iar apostolii au predicat despre curățirea inimii noastre prin ascultarea de adevăr.
Cea care susține a fi biserica lui Hristos este plină de prefăcătorie. (…) Mulți dintre cei care se opun pe față Sabatului lui Dumnezeu, întreitei solii îngerești și reformei sănătății fac parte dintre cei care se consideră sfințiți. Unii dintre ei au atins deja acea stare aproape deznădăjduită în care susțin că ei nu pot să păcătuiască. Aceștia, desigur, nu mai au de ce să folosească rugăciunea Tatăl nostru, care ne învață că păcatele noastre pot fi iertate, și nu folosesc decât puțin Biblia, dar în același timp susțin că sunt călăuziți de Duhul. (…)

Ce decepție teribilă! Ei socotesc că sunt desăvârșiți în Hristos și nu știu că sunt ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. (…)

Avertizăm pe frații noștri din Indiana și de pretutindeni: Poziția noastră a fost întotdeauna că adevărata sfințire, care va sta în fața testului judecății, este aceea care vine prin ascultarea de adevăr și de Dumnezeu. (…)

Dumnezeu ne conduce ca popor, însă dintotdeauna efortul lui Satana a fost de a-i determina pe unii dintre noi să așeze judecata proprie împotriva celei a corpului unit al bisericii și în felul acesta să îi facă să se îndepărteze de biserică spre ruină sigură. În felul acesta au căzut multe suflete amăgite pe parcursul istoriei întreitei solii îngerești. Cei care sunt stăpâniți de fanatism, treptat, vor ajunge să aibă aceeași atitudine ca cei care resping total adevărul și, dacă nu vor fi opriți din calea lor, mai curând sau mai târziu se vor număra printre cei mai înverșunați oponenți. (Semnat atât de James, cât și de Ellen White). – Review and Herald, 6 iunie 1878

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video