Creșteți în har

Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus! (2 Timotei 2:1)

Ținta și scopul vieții noastre trebuie să fie căutarea Împărăției lui Dumnezeu și a neprihănirii Sale. Nu este o joacă de copil îndeplinirea acestei porunci, dar, oricâtă lepădare de sine ar necesita acest lucru, este în interesul nostru și pentru viața aceasta, și pentru viața viitoare să ne supunem acestei cerințe. Trebuie să avem ochii ațintiți numai asupra slavei lui Dumnezeu și astfel să creștem în harul și cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Cu cât căutăm cu mai multă stăruință și seriozitate înțelepciunea divină, cu atât vom fi mai puternic întemeiați în adevăr. (…)
Nu trebuie să rămânem copii în ce privește cunoașterea și experiența noastră spirituală. Nu trebuie să ne exprimăm mereu în limbajul unuia care abia L-a primit pe Hristos, ci rugăciunile și sfaturile noastre trebuie să dovedească o creștere în inteligență pe măsură ce creștem în experimentarea adevărului… Pentru că nu este nimic interesant în a fi martorul unei exprimări copilărești din partea unei persoane aflate la maturitate. (…)

Tânărul care are deja o experiență de mai mulți ani în viața creștină nu ar trebui să aibă limbajul nesigur al unuia care este prunc în Hristos. Adevărații creștini doresc să crească continuu. Aceia care nu cresc până la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus dau pe față acest lucru în felul în care vorbesc despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. (…)

Mărturia multora dintre așa-zișii urmași ai lui Hristos dovedește cât de pipernicită este viața lor creștină. Lasă atât de mult de dorit limbajul unei experiențe autentice, profunde, inteligente. (…)

Noi nu trebuie să cultivăm limbajul celor lumești, astfel ca acesta să ne fie atât de familiar încât limbajul Canaanului să ne fie nou și necunoscut. (…)

Creștinii trebuie să fie elevi silitori în școala lui Hristos, să învețe continuu tot mai multe despre cer, tot mai multe din cuvintele și voia lui Dumnezeu, mai mult despre adevăr și cum să folosească cu credincioșie cunoștințele pe care le-au dobândit pentru a-i învăța pe alții și a-i conduce să caute mai întâi Împărăția cerurilor și neprihănirea Sa. Trebuie să dobândim o cunoaștere inteligentă a Scripturilor pentru că altfel cum am putea cunoaște voia lui Dumnezeu și calea Sa dacă nu am cerceta comorile neprihănirii lui Dumnezeu din Cuvântul Său cel sfânt? Trebuie să cunoaștem adevărul pentru noi înșine și să înțelegem atât profețiile, cât și învățăturile practice ale Domnului. – Youth’s Instructor, 28 iunie 1894

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video