Ce este Cuvântul pentru noi

Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului. (2 Timotei 2:15)

Biblia conține un sistem simplu și complet de teologie și filosofie. Este cartea care ne face înțelepți spre mântuire. Ea ne învață cum putem ajunge în locuința fericirii veșnice. Ea ne vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost arătată în planul de mântuire, ducând la cunoașterea Domnului Hristos. El este Cel trimis de Dumnezeu, El este Autorul mântuirii noastre. Însă dacă nu am avea Cuvântul lui Dumnezeu, nu am putea ști că o persoană ca Domnul Isus Hristos a fost odată în lumea noastră, nu am avea nicio cunoștință cu privire la divinitatea Sa, așa cum o indică existența Sa anterioară alături de Tatăl.

Biblia nu este scrisă doar pentru cei învățați; dimpotrivă, ea a fost scrisă pentru oameni obișnuiți. Marile adevăruri necesare pentru mântuirea noastră sunt prezentate atât de clar, ca lumina din miezul zilei, și nimeni nu va rătăci și nu se va pierde pe cale, în afară de aceia care urmează propria lor judecată în loc să aleagă voia clar descoperită a lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu scoate la lumină orice trăsătură rea de caracter, modelând întreaga persoană, atât în interior, cât și în exterior, coboară mândria și înălțarea de sine, conducând respectiva persoană să manifeste spiritul lui Hristos și atunci când își îndeplinește micile datorii ale vieții, și atunci când le îndeplinește pe cele mari. El îi învață pe toți să fie neclintiți de partea dreptății și a curăției, și în același timp să fie întotdeauna buni și plini de compasiune.

Aprecierea față de Biblie crește odată cu studierea ei. Oriîncotro s-ar îndrepta cel care o studiază, este prezentată infinita înțelepciune și dragoste a lui Dumnezeu. Pentru toți cei care sunt cu adevărat convertiți, Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă bucuria și mângâierea vieții. Duhul lui Dumnezeu le vorbește, iar inima lor ajunge ca o grădină udată. (…)

Nicio cunoaștere nu este atât de solidă, consistentă și atotcuprinzătoare ca aceea obținută din studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu ar exista nicio altă carte în toată lumea, Cuvântul lui Dumnezeu, pus în practică prin harul lui Hristos, ne va face desăvârșiți în această lume, cu un caracter corespunzător pentru viața viitoare, nemuritoare. Cei care studiază Cuvântul, socotindu-l prin credință ca fiind adevărul și primindu-l spre a le modela caracterul, vor fi desăvârșiți în Acela care este totul în toți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitățile pe care le-a pus la dispoziția oamenilor. – Review and Herald, 11 iunie 1908

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video