Rugăciune fierbinte

Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit! (Iacov 5:16)

Domnul Isus este astăzi Mântuitorul nostru. El mijlocește pentru noi în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc și ne iartă păcatele. Este o diferență totală din punct de vedere spiritual între a ne baza pe Dumnezeu fără nicio ezitare, ca pe o temelie sigură, și a căuta neprihănirea în noi înșine înainte de a veni înaintea Lui.

Domnul ne iubește și ne suportă chiar când noi suntem nerecunoscători față de El, când uităm îndurarea Lui față de noi și, din răutate, nu credem în El… Să facem o schimbare totală. Să cultivăm planta cea prețioasă a iubirii și să ne găsim plăcerea în a ne ajuta unii pe alții. (…)

Sunt făgăduințe atât de valoroase pentru noi în Cuvântul lui Dumnezeu. Planul de mântuire este amplu. Măsurile luate pentru noi nu sunt limitate. Nu suntem obligați să credem dovezi de acum un an sau o lună, ci avem astăzi asigurarea că Domnul Isus trăiește și mijlocește pentru noi. (…)

Dacă vrem să-i revigorăm pe alții, trebuie ca noi înșine să bem din Izvorul care nu seacă niciodată. Este privilegiul nostru să cunoaștem Sursa tăriei noastre, să ne prindem de brațul lui Dumnezeu. Dacă vrem să avem viață și energie spirituală, trebuie să avem comuniune cu Dumnezeu. Putem vorbi cu El despre nevoile noastre reale; și cererile noastre sincere vor arăta că suntem conștienți de nevoile noastre și vom face ceea ce ne stă în putință ca rugăciunile noastre să primească răspuns. Trebuie să ascultăm îndemnul apostolului Pavel: „Deșteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din morți, și Hristos te va lumina (Efeseni 5:14).

Martin Luther a fost un bărbat al rugăciunii. El lucra și se ruga convins fiind că ceva trebuie făcut… După ce se ruga, avea curajul de a trece la acțiune, bazându-se pe făgăduințele lui Dumnezeu; și, prin ajutor divin, a fost în stare să zguduie marea putere a Romei, astfel că în fiecare țară temeliile bisericii au fost clătinate.

Spiritul lui Dumnezeu cooperează cu lucrătorul umil în care locuiește Hristos și care are comuniune cu El. Rugați-vă… Când sunteți deznădăjduiți, nu spuneți altora; nu dați drumul în afară la ceea ce este obscur, ca să nu umbriți calea altora, ci spuneți-I lui Isus. Cereți-I umilință, înțelepciune, curaj, creștere în credință ca să puteți vedea lumină în lumina Sa și să vă bucurați de dragostea Sa. Credeți, și cu siguranță veți vedea mântuirea lui Dumnezeu. – Review and Herald, 22 aprilie 1884

Ellen White
Ellen White
Comuniunea cu Dumnezeu încurajează gândurile bune, aspiraţiile nobile, percepţia clară a adevărului şi planuri de acţiune măreţe. Cei care îşi leagă astfel sufletul de Dumnezeu, sunt recunoscuţi de El ca fii şi fiice ale Sale. Ei se ridică mereu mai sus şi tot mai sus, dobândind o perspectivă clară asupra lui Dumnezeu şi asupra veşniciei, până când Domnul face din ei canale de lumină şi de înţelepciune pentru lume.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video