Tabita

În Iope, era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii. (Faptele 9:36)

Iope, sau Iafo, este o așezare în Palestina, pe țărmul Mediteranei, la circa 80 km nord de Gaza. Aici „trăia o femeie numită Dorca, ale cărei fapte bune o făcuseră să fie foarte mult iubită. Ea era o demnă ucenică a lui Isus şi viaţa ei fusese plină cu fapte de bunătate. Ea ştia cine avea nevoie de haine călduroase şi cine ducea lipsă de simpatie şi cu dragă inimă slujea celor săraci şi întristaţi. Degetele ei iscusite erau mult mai active decât limba ei”. (Faptele apostolilor, p. 132)

Dar vrăjmașul a lovit-o năprasnic pe această credincioasă deosebită!… Tabita a murit!

În fața acestei nenorociri, ucenicii din Iope au chemat pe Petru, care, prin puterea Celui care a biruit moartea, s-a rugat pentru Tabita și ea a fost readusă la viață!

„Dorca fusese de mare ajutor bisericii, şi Dumnezeu a socotit potrivit a o aduce înapoi din ţara vrăjmaşului, pentru ca priceperea şi puterea ei să poată fi mai departe o binecuvântare pentru alţii şi, de asemenea, pentru ca, prin această manifestare a puterii sale, lucrarea lui Hristos să fie întărită.” (Idem, p. 133)

„Această măreaţă lucrare de a scula morţii la viaţă a fost mijlocul de convertire la credinţa lui Isus a multora în Iope.” (Istoria mântuirii, p. 282)

„Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope şi mulţi au crezut în Domnul.” (Faptele 9:42)

A murit Tabita din/în bisericile noastre? În unele, poate multe, da; dar sigur nu în toate! Ce este de făcut? Să-l chemăm pe Petru, ca să o învieze! Cine poate fi Petru azi? Orice slujitor al Domnului, orice creștin dedicat misiunii prin slujire voioasă, cu iubire și sacrificiu, cu dragoste de nevoiași, ca Tabita.

Pentru că lucrarea de binefacere și lucrarea misionară medicală sunt cele două brațe ale Evangheliei, care deschid calea către inimile oamenilor pentru a primi mântuirea Domnului Isus.

„După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în Cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere.” (2 Corinteni 8:7)

Titu Ghejan, pastor, Conferinţa Muntenia

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video