Marcu

Ia pe Marcu şi adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. (2 Timotei 4:11)

Într-una dintre călătoriile lor misionare, Pavel și Barnaba l-au luat în echipa lor misionară și pe tânărul Marcu. Acesta s-a arătat doritor să lucreze pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și astfel Marcu a mers cu ei în insula Salamina și de acolo la Perga, în Pamfilia. Dar nu după mult timp, el s-a descurajat din cauza primejdiilor de tot felul care însoțeau pe misionari. Și drept urmare, s-a întors acasă la Ierusalim.

„Acest lucru l-a făcut pe Pavel ca, pentru un timp, să-l judece pe Marcu foarte nefavorabil, ba chiar cu asprime. Barnaba, pe de altă parte, era înclinat să-l scuze din cauza lipsei lui de experienţă… În anii de mai târziu, susţinerea de către el a lui Marcu a fost bogat răsplătită, căci tânărul bărbat s-a predat fără rezerve Domnului şi lucrării de vestire a soliei Evangheliei în câmpuri grele. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu şi sub înţeleapta instruire a lui Barnaba, el s-a dezvoltat, astfel încât a ajuns un lucrător valoros.” (Faptele apostolilor, p. 170, ed. electronică)

Mai târziu, Pavel s-a împăcat cu Marcu și l-a primit alături de el ca un bun colaborator.

Slujitorii lui Dumnezeu trec deseori prin situații grele, împrejurări defavorabile, lipsuri și nevoi. Însă aceasta este școala prin care ei trebuie să învețe să-L urmeze pe Domnul lor cu credință, curaj, hotărâre. Pe această cale, Domnul Își pregătește lucrătorii zi de zi și an după an pentru a fi în stare să-L slujească cu credincioșie și devotament, în orice vreme și în diferite locuri. Tinerii asemenea lui Marcu să se alăture celor de la care pot învăța să facă față cu credință și răbdare situațiilor dificile, iar slujitorii vârstnici, asemenea lui Barnaba și Pavel, să fie înțelegători cu cei care încă nu reușesc, deși se străduiesc, să urmeze cu statornicie și neînfricare calea slujirii cu sacrificiu a Evangheliei Domnului nostru!

Și astfel, prin colaborare cu iubire, tact și împreună-simțire, și Marcu, și Barnaba, și Pavel – cei de atunci și cei de azi – pot duce mai departe lucrarea Evangheliei, cu roade bogate pentru veșnicie!

Titu Ghejan, pastor, Conferinţa Muntenia

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video