Grecii

Nişte greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileei, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.” (Ioan 12:20-21)

Activitatea Domnului Isus poate fi încadrată ca timp între cele trei ocazii de Paşte. Pe această axă ne aflăm la ultimul Paşte serbat de Mântuitorul, chiar cu trei zile înainte de moartea Sa. Evenimentul din Ioan 12 este precedat de învierea lui Lazăr (Ioan 11), când fariseii şi preoţii se sfătuiesc să-L omoare pe Isus: „Unul din ei, Caiafa, care era mare-preot în anul acela, le-a zis: «Voi nu ştiţi nimic; oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod şi să nu piară tot neamul?»” (Ioan 11:49). În Ioan 12, Maria toarnă mir pe picioarele lui Isus, pentru ziua îngropării Sale. Apoi Domnul intră în Ierusalim în osanalele mulţimii care-I aşternea ramuri de finic în cale. Grecii vin la praznic tocmai din Atena şi Îl recunosc pe Isus ca fiind Mielul lui Dumnezeu, în timp ce iudeii îşi împietreau inimile „măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor” (Ioan 12:37). Grecii vin de la Apus ca să-L vadă pe Isus Hristos, aşa cum, pe vremuri, haldeii au venit din Răsărit ca să vadă Pruncul născut. Aceşti goim (neamuri) vor face parte dintre cei aleşi: „Dar vă spun că vor veni mulţi de la Răsărit şi de la Apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor” (Matei 8:11).

„Marele eveniment, care îi interesa nu numai pe iudei, ci şi lumea întreagă, era gata să aibă loc. Când Hristos a auzit cererea stăruitoare: «Vrem să vedem pe Isus», ca un ecou al lumii flămânde, faţa Lui s-a luminat şi a zis: «A sosit ceasul ca să fie proslăvit Fiul omului.» În cererea grecilor, El a văzut primele roade aduse de jertfa Sa cea mare. Când cererea a fost adusă la Isus, El Se afla în acea parte a templului unde numai iudeii aveau voie să intre, dar El a mers la greci, în curtea exterioară, şi a vorbit personal cu ei.” (Hristos, Lumina lumii, pp. 621, 622).

Recunoşti glasul lui Isus, care revine, în evenimentele care se precipită pe pământ? În ce curte te afli? Vei fi un Filip, sau un Andrei, care să-i conducă pe semeni la Mântuitorul? Sau un grec credincios?

Daniel Niţulescu, pastor, Conferinţa Muntenia

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video