Fecioarele înțelepte

„Atunci, Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci înțelepte.” (Matei 25:1-2)

Învățături strălucite se ascund în pilda fecioarelor înțelepte. Mi-așdori să ne regăsim în ea, ca având vasul plin cu untdelemn.

„Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare oarecare. Deci, dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 2: 20-21)

„Uleiul este simbolul Duhului Sfânt.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 283)

„Nu știți că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri?”(1 Corinteni 6:19)

„Dacă într-adevăr ți-ai început viața de credință, dacă te-ai predat Domnului cu adevărat ca să fii al Lui pe deplin, El te va lua în mâna Sa pentru a te forma și modela după planul Său, ca să devii un vas de cinste.” (Ellen White, Ye Shall Receive Power, p. 102).

„Ne-am golit vasele pentru a primi ploaia cerească? Înnoirea care vine de la fața Domnului nu va pătrunde niciodată într-o inimă necurățită.” (Ibidem, p. 295)

„Ce vase sunt potrivite pentru lucrarea Maestrului? Vasele goale. Atunci când aruncăm din inima noastră tot gunoiul, vom fi pregătiți pentru a ne lăsa folosiți de El.” (Ibidem, p. 111)

Toate cele zece fecioare aveau vas și ulei, dar nu toate aveau vasul plin. Dumnezeu ne avertizează: „Fiți plini de Duh.” (Efeseni 5:18)

În timp ce Hristos privea la mulțimea adunată în așteptarea mirelui, a spus ucenicilor pilda celor zece fecioare, ilustrând prin cele văzute de ei, ceea ce biserica va trăi chiar înainte de a doua Sa venire.

„Astăzi trebuie să vă predați lui Dumnezeu, ca să vă goliți de eu – de invidie, de gelozie, defăimare, competiție și de orice lucru care este o nelegiuire în ochii lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să vă curățați vasul, ca să fiți pregătiți pentru roua cerească, pentru revărsarea ploii târzii.” (Ellen White, Solii alese, cartea 1, p. 192, în orig.)

Gyéresi József, pastor, Conferința Transilvania de Sud

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video