Zaharia, prorocul

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.” (Zaharia 3:7)

În timpul robiei babiloniene şi imediat după întoarcerea din aceasta, cu 500 de ani înainte de Hristos, în Israel s-a ridicat prorocul Zaharia. Acesta a vorbit despre multe aspecte principale ale relaţiei poporului cu Dumnezeu. A rostit de asemenea profeţii mesianice, precizând câteva elemente privind trădarea lui Isus de către Iuda şi chiar profeţii escatologice. În timpul său, mare-preot era Iosua. Zaharia a scris una dintre profeţiile cele mai încurajatoare ale Bibliei cu privire la iertare (cap. 3), în viziunea privitoare la marele-preot.

„Vedenia lui Zaharia cu privire la Iosua şi Înger se aplică cu o forţă deosebită experienţei poporului lui Dumnezeu în scenele finale ale marii Zile a Ispăşirii. Biserica rămăşiţei va fi adusă atunci într-o mare încercare şi amărăciune. Aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus vor simţi mânia balaurului şi a oştirilor lui. Satana consideră oamenii ca fiind toţi supuşii lui; el a câştigat stăpânire peste mulţi pretinşi creştini… După cum el a influenţat popoarele păgâne să-l distrugă pe Israel, tot astfel, în viitorul apropiat, va incita puterile nelegiuite ale pământului să distrugă poporul lui Dumnezeu… Aceia care rămân credincioşi lui Dumnezeu vor fi ameninţaţi, denunţaţi şi proscrişi. Vor fi «trădaţi până şi de părinţi, fraţi, rude şi prieteni», chiar până la moarte (Luca 21:16). Singura lor nădejde este în mila lui Dumnezeu, iar singura lor apărare va fi rugăciunea.” (Profeţi şi regi, cap. 47)

La interogatoriul din faţa unui ofiţer de securitate, conform evaluării sale, tot ceea ce am realizat în lucrarea pastorală şi de evanghelizare era condamnabil. Nu aveam nicio replică. Am fost aspru mustrat şi, fiind prima abatere, am fost mutat disciplinar. Sentinţa s-a dovedit a fi o binecuvântare.

Va veni vremea când toate acuzaţiile lui Satana împotriva credincioşilor vor fi înlăturate. Aşa că, fii credincios şi azi, până la capăt!

Isuse, vreau să merg cu Tine până la biruinţa finală!

Iosif Suciu, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video