Ioel

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. (Ioel 2:28-29)

Era în primăvara anului 1970. În zona casei părinteşti au fost mereu inundaţii din cauza unui pârâu care colecta apele din zonele deluroase ale regiunii. În anul acela însă a fost o inundaţie devastatoare, care a afectat şi o bună parte din oraşul Târgu Mureş. Nu mai era nicio posibilitate de deplasare. Am mers pe jos să văd ce se întâmplase. Pe sub pod treceau coteţe, căruţe şi cadavre de animale, duse de apele învolburate ale Mureşului. Calea ferată era dislocată, nu mai era la locul ei. Mai multe zone erau inundate. Oamenii au crezut că vine sfârşitul. Auzeam mereu această remarcă.

Ceva asemănător se întâmplase în vremea lui Ioel. Ioel înseamnă „Domnul este Dumnezeu”. Era din Ierusalim şi vorbeşte despre o invazie distrugătoare a lăcustelor în contextul vestirii pocăinţei şi revărsării Duhului Sfânt. Se crede că era contemporan cu copilul împărat Ioas. Profeţiile sale sunt o chemare la pocăinţă în perspectiva revenirii lui Isus, referindu-se la „ziua Domnului” şi semnele astronomice şi distrugătoare care o vor însoţi.

Important pentru noi însă este făgăduinţa revărsării speciale a puterii Duhului Sfânt asupra credincioşilor din zilele din urmă. Şi aici sunt cuprinşi toţi: şi tineri, şi bătrâni, şi fii, şi fiice.

Este evident că această parte a profeţiei referitoare la revărsarea Duhului Sfânt, n-a fost epuizată în acea singură manifestare, Ziua Cincizecimii, căci profeţia acoperă toate zilele, tot timpul până la marea zi a revenirii Domnului.

Conştienţi că trăim vremurile finale ale istoriei acestui pământ, este o mângâiere deosebită să ştim că Dumnezeu are ceva special pentru fiecare dintre noi în aceste zile: Duhul Sfânt, care să ne înveţe, să ne călăuzească şi să ne lumineze. Şi pentru astăzi este pregătită această binecuvântare. Depinde de noi dacă suntem pregătiţi şi dispuşi să-L primim.

Isuse, Îţi mulţumim pentru darul Duhului Tău, pe care-l dorim şi astăzi pentru fiecare dintre noi!

Iosif Suciu, pastor, Conferinţa Transilvania de Sud

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video