Împărăteasa din Seba – un semn?

Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecăţii şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginea pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. (Matei 12:42)

Într-o anumită ocazie, interesaţi mai mult de show decât de pocăinţă, unii cărturari şi farisei au cerut de la Domnul Isus Hristos să vadă un semn. În răspunsul pe care Domnul Hristos îl oferă, aminteşte trei exemple din Vechiul Testament: profetul Iona, bărbaţii din Ninive şi împărăteasa din Seba.

Cele trei exemple erau de fapt tot atâtea semne pe care cei interesaţi le aveau deja şi puteau fi mulţumiţi cu ele, fără să mai ceară un altul. Împărăteasa din Seba putea fi un semn? Categoric! Şi iată motivele:

În primul rând, comportarea împărătesei din Seba îi condamnă pe cei necredincioşi pentru că ea a fost interesată de relatările despre înţelepciunea lui Solomon şi a parcurs o distanţă foarte mare ca să asculte înţelepciunea lui. Prin contrast, cărturarii şi fariseii Îl aveau pe Isus în mijlocul lor – „Unul mai mare decât Solomon” –, dar nu realizau acest lucru. Din păcate, şi astăzi se întâmplă la fel.

În al doilea rând, exemplul reginei din Seba îi condamnă pe necredincioşi pentru că ea a crezut ce auzise despre înţelepciunea lui Solomon. În zilele noastre se pare că nu există ceva mai plăcut decât a pune la îndoială toate lucrurile sfinte.

În al treilea rând, remarcabil este că împărăteasa de la miazăzi și-a părăsit scaunul de domnie, deși în ţinuturile peste care domnea ar fi fost posibile comploturi pentru detronarea ei în timpul cât ar fi fost plecată. Să se expună o femeie care trăia în lux la astfel de pericole în încăpăţânarea de a călători până la Solomon? Ea a făcut-o şi, prin aceasta, i-a condamnat pe toţi aceia care nu o fac.

„La încheierea vizitei, împărăteasa fusese atât de deplin învăţată de Solomon cu privire la izvorul înţelepciunii şi priceperii lui, încât a exclamat: «Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubeşte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să slujeşti şi să faci dreptate» (1 Împăraţi 10:9).” (Profeţi şi regi, cap. 4)

Cu adevărat, împărăteasa din Seba va condamna pe mulţi. Domnul Hristos o va chema ca martor.

Alex Jercan, pastor, Conferința Muntenia

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video