Doeg Edomitul

Pentru ce te făleşti cu răutatea ta, asupritorule? (Psalmii 52:1)

Cu aceste cuvinte pecetluiește David imaginea unui personaj meteoric, rămas în galeria portretelor biblice ca un simbol al obedienței interesate și fără nicio urmă de moralitate.

Altminteri, acest descendent al lui Esau ar părea, la prima vedere, un om de vază, care își depășește condiția devenind, dintr-un posibil prizonier de război (1 Samuel 14:47), un slujbașînsemnat al împăratului și practicant al religiei ebraice (21:7).

Chiar și pornirea de a-l înștiința pe Saul despre întâlnirea fugarului David cu marele-preot Ahimelec, la Nob (22:9), ar putea fi interpretată mai curând ca un gest de firească loialitate față de noul său stăpân, decât ca o simplă pâră.

Comportamentul său ulterior spulberă însă orice urmă de onorabilitate, uciderea fără scrupule a celor optzeci şi cinci de preoți (cap. 22:18) arătând că adoptarea religiei israelite nu era decât un simplu mijloc de parvenire.

În realitate, Doeg era „îndemnat de ambiţie şi lăcomie şi plin de mânie împotriva preotului care-l mustrase pentru păcatele sale”. El „a povestit despre vizita lui David la Ahimelec, înfăţişând lucrurile într-o aşa lumină, încât furia lui Saul împotriva omului lui Dumnezeu a fost aprinsă. Cuvintele acestei limbi răutăcioase, care arunca foc, au trezit cele mai rele sentimente în inima lui Saul.” (Patriarhi și profeți, p. 659)

Mai mult, ignorând avertismentul gărzilor imperiale, care n-au cutezat să ridice mâna împotriva slujitorilor Domnului, Doeg săvârșește un adevărat genocid, „nesocotind chiar sacrele veşminte ale lui Ahimelec, ca şi pe acelea ale celorlalţi preoţi.” (Comentariul biblic AZȘ)

Acțiunea criminală a lui Doeg nu poate fi legitimată de porunca lui Saul, a cărui nebunie „l-a făcut în stare să săvârşească o faptă fără asemănare, prin barbaria ei, în istoria iudaică” (Ibidem), după cum nici ordinele superiorilor ierarhici n-au putut justifica, în fața Tribunalului de la Nürnberg, atrocitățile săvârșite de naziști.

Indiferent de circumstanțe și de interese, îndemnul lui Iosua își păstrează peste veacuri actualitatea: „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi” (Iosua 24:15).

Dan Constantinescu, profesor universitar, Conferința Transilvania de Sud

365 repere
365 repere
Zilnic vom medita asupra istoriei unor sfinţi sau păcătoşi, profeţi sinceri sau falşi, oameni altruişti sau răzbunători. De fapt, experienţa acestor eroi ai Bibliei este şi experienţa noastră zilnică. Este lupta dintre bine şi rău, lupta dintre Dumnezeu şi Satana. „365 de repere biblice” este o carte apărută la Editura Viață și Sănătate.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video