Marele nostru apărător

„’Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta’, a răspuns Isus. ‘Dacă ar fi împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat..’” Ioan 18:36

Prin ce metodă se poate ajunge la sfinţire? Numai prin credinţă. În Ioan 15:5 Isus a zis: „Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” El vorbeşte despre roada Duhului şi despre roadele ascultării. Dacă despărţiţi de El nu putem face nimic, atunci totul trebuie făcut prin credinţă în El.

În textul nostru de azi, Isus zice: „Dacă ar fi împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat.” Fie că este vorba de lupta împotriva păcatului, sau împotriva agenţilor Satanei, aşa cum erau conducătorii Iudei, Isus nu ne cere să ne apărăm singuri. Partea noastră este să rămânem în legătură cu El, să fim în totală dependenţă de El pentru izbăvirea noastră.

Au fost unii care L-au întrebat pe Isus cum să săvârşească lucrările lui Dumnezeu. Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimis El.” (Ioan 6:29). Isus spune: „Cine mă mănîncă pe Mine, va trăi prin Mine.” Ce înseamnă aceasta? Versetul 63, „Cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.” În Marcu 14;38, El a zis: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” Iată că avem aici un alt indiciu despre cum trebuie să depindem de El.

Metodele sfinţirii sunt următoarele: prin Cuvântul Său, prin rugăciune, prin a veghea la menţinerea legăturii cu El, şi prin totală dependenţă de El. Ioan 1:29 citim că s-a spus despre Isus: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.”

Acest text poate fi interpretat în mai multe feluri. În primul rând el se poate referi la moartea lui Isus ca Miel al lui Dumnezeu pentru păcatele lumii. În al doilea rând, el evidenţiază necesitatea unei relaţii: „Iată (priviţi; contemplaţi; meditaţi la) Mielul lui Dumnezeu. Făcând aşa vom fi schimbaţi, în al treilea rând, acest text se poate referi la sfinţire. „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” În Luca 10,42, Isus i-a spus Mariei că este un singur lucru care trebuieşte, şi anume de a sta la picioarele lui Isus. Aceasta se realizează prin studiu şi rugăciune.

Intrând într-o astfel de relaţie, noi de fapt acceptăm harul Lui îndreptăţitor, şi tot prin această relaţie noi suntem făcuţi în stare să-L contemplăm pe El, iar ca rezultat să fim schimbaţi după chipul Său.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor