Zidind pe temelie

„Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.” Ioan 17:19

Misiunea poporului rămăşiţei a fost să zidească pe temelia pusă de Reformatiune. De aceea avem atât de multe cunoştinţe despre sfinţire. Lumea încă aşteaptă să audă mesajul dublu al îndreptăţirii şi sfinţirii prin credinţă.

Unii consideră că vestea cea bună despre sfinţire este că Isus e înlocuitorul nostru în vieţuire ca şi în moarte. Dar nu este aşa. Vă rog să constataţi diferenţa, pentru că este important. Aceia care cred că Isus continuă să fie înlocuitorul nostru în vieţuire, aşa după cum El ne înlocuieşte în moarte, consideră că este imposibil pentru noi să ascultăm – aşa că El ascultă pentru noi. Sfinţirea Lui, ţine locul sfinţirii noastre. Dacă aceasta este adevărat, atunci noi vom continua să păcătuim şi să cădem chiar până în momentul în care vom fi proslăviţi; atunci, zic ei, vieţuirea lui Isus va substitui vieţuirea noastră, iar lipsa noastră de ascultare va fi compensată de ascultarea Lui.

Sfinţirea prin credinţă, pe de altă parte, acceptă pe Isus ca exemplu al nostru. El devine modelul nostru în sfinţire, ca şi noi să fim sfinţiţi în acelaş fel în care şi El a fost sfinţit. În sfinţirea prin credinţă, noi suntem invitaţi să trăim aşa cum a trăit şi Isus, depinzînd de puterea divină. Aceiaşi ascultare pe care a experimentat-o El, o putem experimenta şi noi, printr-o relaţie de credinţă în Dumnezeu.

„Hristos a declarat că S-a sfinţit pe El însuşi pentru ca şi noi să fim sfinţiţi. El a luat natura noastră asupra Lui, şi a devenit un model fără pată pentru toţi oamenii. El nu a făcut greşeli pentru ca şi noi să devenim biruitori, şi să intrăm în împărăţia Lui ca biruitori… Noi trebuie să ajungem într-o relaţie de intimitate Sfântă cu Răscumpărătorul lumii. Noi trebuie să devenim una cu Hristos, după cum El este una cu Tatăl. Ce minunată transformare ar putea experimenta poporul lui Dumnezeu dacă ar trăi în comuniune cu Fiul lui Dumnezeu! Trebuie ca gusturile, înclinaţiile, ambiţiile şi pasiunile noastre să fie aduse în armonie cu Spiritul lui Hristos. Aceasta este ceea ce Domnul aşteaptă să facă pentru cei ce cred în El. Spiritul lui Hristos trebuie să aibă o influenţă stăpânitoare asupra vieţilor urmaşilor Săi… Harul lui Hristos trebuie să îndeplinească o lucrare de minunată transformare în viaţa şi caracterul aceluia în care El locuieşte prin Duhul Său cel Sfânt.” My Life Today, p. 252.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor