Taina întrupării

„Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” Evrei 4:15

Deşi Hristos a luat asupra Sa toate infirmităţile şi slăbiciunile noastre, El a trăit o viaţă fără păcat, făcând fapte care au plăcut întotdeauna Tatălui Său. Nu numai că n-a avut păcat, dar El nu a fost un păcătos. El a iubit neprihănirea şi a urât fărădelegea. El a fost ispitit mai mult decât orice om care a trăit vreodată, dar El a biruit în acelaşi fel în care şi noi putem birui. Mulţi pun întrebarea: „Oare n-a avut Isus nici un avantaj faţă de noi?” Bineînţeles că da. El S-a născut pe acest pământ ca fiind încă Dumnezeu. Dar, El nu a folosit niciodată acest avantaj, pentru că El a lăsat deoparte puterea divinităţii care era în El, şi Şi-a trăit viaţa ca oricare alt om, prin putere primită de sus de la Tatăl. El ne-a lăsat un exemplu despre biruinţa prin putere câştigată de sus, nu prin putere dinlăuntru.

Este evident că începutul este diferit pentru omul ce se naşte azi decât pentru Isus. Aceasta îi determină pe unii să insiste că ar trebui să avem o doctrină care să explice cum a putut Isus să se nască într-o natură nepăcătoasă din părinţi păcătoşi. Dar sunt anumite lucruri pe care noi nu putem, şi nu este necesar, să le explicăm. „Întruparea lui Hristos a fost şi va rămâne pentru veşnicie o taină. Aceea ce este descoperit, este pentru noi şi pentru copiii noştri; dar niciun om să nu îndrăznească să-L considere pe Isus ca fiind pe de-a-ntregul om, pentru că nu este aşa” (Comentarii Biblice AZS, comentariu de Elena White la Ioan 1,1-3,14, p. 1129).

O altă taină în privinţa căreia noi petrecem nenumărate ore de discuţii este cuprinsă în întrebarea: Cum a putut fi Hristos ispitit în orice lucru întocmai ca şi noi? „Modul în care Hristos a putut fi ispitit în toate privinţele întocmai cum noi suntem ispitiţi, este o taină rămasă neexplicată muritorilor” (ibid., p. 1128 – 1129).

Cele două taine privitoare la natura Domnului Hristos sunt: (l) cum a fost posibil ca El să Se nască într-o natură nepăcătoasă din părinţi păcătoşi, şi (2) cum a putut El fi ispitit în toate privinţele întocmai ca şi noi.

Sunt două aspecte de importanţă majoră de care noi trebuie să ţinem cont în privinţa naturii lui Hristos. Mai întâi, El nu a avut nici un avantaj faţă de noi în lupta cu păcatul şi cu diavolul, şi, în al doilea rând, El a biruit păcatul şi pe diavolul în acelaş fel în care şi noi o putem face. Prin moartea Sa, Isus ne-a oferit o poartă de scăpare, iar prin viaţa Sa El ne-a lăsat un exemplu de vieţuire pe care să-l urmăm.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor