Sabia Duhului

„Și va merge înaintea lui Dumnezeu; în Duhul şi puterea lui Ilie, … ca si gătească Domnului un norod tone pregătit pentru EL” Luca 1:17

Lui Ioan Botezătorul i s-a dat o solie deosebită de pregătire. El a fost trimis ca predecesor al lui Isus, ca să pregătească cât mai bine pe cei din zilele lui, ca ei să-L poată accepta pe Isus când Acesta urma să vină. Dacă aţi studiat vreodată misiunea și solia lui Ioan, probabil că aţi fost intrigaţi de personalitatea acestui om. Nu cred că cineva care a studiat cât de cât viața acestui om să poată spune despre el că a fost un diplomat! El a venit în Duhul și puterea lui Ilie care a întrebat mulțimea adunată pe muntele Carmel: „Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El” (1 Împărați 18:21). Ioan Botezătorul nu a folosit cuvinte care să mângâie auzul într-un mod plăcut. El nu vorbea pe ocolite. El pronunța adevăruri usturătoare. El a numit poporul din vremea aceea un neam de vipere.

Ați cugetat vreodată la mesajul lui Ioan Botezătorul întrebându-vă de ce a folosit el oare astfel de cuvinte tari? Evangheliștii de astăzi încearcă să prezunte adevărul cu foarte mult tact. Nu așa a fost cazul lui Ioan Botezătorul. El a fost folosit de Duhul Sfânt ca o sabie care taie adânc pentru a pregăti calea lui Isus. „Dumnezeu nu trimite solii care să-l măgulească pe păcătos. El nu trimite mesaje de pace care să-i legene pe cei nesfinți într-o atmosferă de siguranță falsă.” Marea Luptă, pag. 104.

Și astăzi sunt situații în care Duhul Sfânt taie adânc. Duhul Sfânt nu ne protejează simțămintele, nici nu încearcă să ne facă să ne simțim bine, ci El taie adânc în sufletele noastre cu mesajul Său arzător. El se străduiește să ne facă dureros de conștienți de căderile noastre, de ipocrizia noastră și de lipsa noastră de credință în Dumnezeu. El demască păcatul, egoismul și nepăsarea noastră față de lucrurile care au o adevărată valoare. El încearcă în primul rând să ne convingă de marea noastră pentru mântuirea oferită de Dumnezeu, pentru ca în felul acesta noi să simțim nevoia de a veni la Dumnezeu pentru mântuirea care ni se oferă. Numai aceia care sunt bolnavi, și știu că sunt bolnavi, vor fi binevoitori să caute ajutorul unui medic. Tot așa, numai aceia care sunt păcătoși, și știu că sunt într-o stare de păcat, vor fi binevoitori să vină la Dumnezeu pentru mântuirea care le este oferită.

Astăzi, când simțim sabia Duhului tăind adânc în simțămintele noastre de mulțumire de sine, putem fi recunoscători că Duhul Sfânt este încă viu și lucrător, făcându-și datoria de a ne aduce la Isus spre a afla vindecare și odihnă.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video