Duhul adevărului

„Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.” Ioan 16:13

Prima lucrare a Duhului Sfânt o găsim descrisă în Ioan 16:7-9: „Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Si când va veni El va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine.” Vă rog să subliniaţi în Biblia dumneavoastră această definiţie a păcatului. Păcatul este ceva mai mult decât a face fapte rele. Adevărata problemă a păcătosului este de a nu se încrede în Domnul Isus Hristos. Aşadar prima lucrare a Duhului Sfânt este de a ne aduce aminte despre acest lucru.

Această primă lucrare a Sa are în vedere întreaga lume. Nimeni nu este lăsat pe dinafară. Un biet păgân din cine ştie ce ţară îndepărtată este convins de păcat chiar înainte de venirea primului misionar. Duhul Sfânt a trecut pe acolo mai întâi. Lucrarea Sa este de fapt aceea de a convinge lumea de păcat. Nici o persoană nu este neglijată în această lucrare. În timp ce noi dormim, Duhul Sfânt este la lucru în multe locuri, convingând pe oameni de păcat.

Dar dacă mântuirea ar consta doar în a fi convins de păcat, orice om ar fi salvat. Dar mai este ceva în lucrarea Duhului Sfânt, şi aceasta este a doua fază a lucrării Sale, despre care ni se raportează în Ioan 3:3-5: „Drept răspuns Isus i-a zis: ‘Adevărat, adevărat îţi spun, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.’ Nicodim I-a zis: ‘Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?’ Isus i-a răspuns: ‘Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.’” Ca să fii născut din nou înseamnă să fii născut din Duh. A doua parte a lucrării Duhului Sfânt este regenerarea naturii noastre spirituale care a murit în ziua în care Adam a muşcat din fructul oprit. Pentru a fi mântuiţi, noi toţi trebuie să răspundem celei de a doua faze a lucrării Duhului Sfânt. Aşa se explică de ce nu toţi cei care sunt convinşi de păcat vor fi în cele din urmă mântuiţi.

Biblia spune clar că Dumnezeu doreşte ca toţi să fie mântuiţi, dar ea mai spune şi că numai aceia care răspund invitaţiei Sale pot primi darul naşterii din nou prin Duhul Sfânt. Dacă noi alegem astăzi ca din nou să acceptăm lucrarea Duhului Sfânt în vieţile noastre, El îşi va face lucrarea Sa de convingere. Răspunzând chemării Lui, noi vom fi aduşi în armonie cu Dumnezeu.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video