Isus descoperit prin doctrine

„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine.” Ioan 7,16.17

Isus este Omul Bibliei. El este tema centrală a acestei cărţi,personajul principal în fiecare istorisire. El este Cuvântul care a adus toate lucrurile la existenţă. El este descoperit prin simboluri şi tipuri, şi El este de asemenea descoperit prin doctrinele Bibliei. De multe ori noi am despărţit doctrinele de tema mântuirii prin credinţa în Hristos. Unii au avut probleme în a descoperi importanţa doctrinelor în lumina adevărului că acceptarea noastră de către Dumnezeu se bazează numai pe venirea noastră la Isus pentru dobândirea mântuirii pe care El ne-a asigurat-o. Dar noi am atins numai suprafaţa studiului minunat şi plin de răsplătiri al doctrinelor bisericii, care ni-L descoperă pe Isus într-o lumină cu totul specială.

Isus a venit ca să trăiască şi să moară pentru noi, pentru ca astfel noi să căpătăm mântuire. El a făgăduit că va veni din nou ca să ne ia în patria pe care El a pregătit-o pentru cei ce Îl iubesc. Dragostea Sa pentru noi este descoperită în măsurile pe care El le-a luat pentru a ne izbăvi din această lume a păcatului.

El a făcut tot ce I-a stat în putinţă spre a ne face să înţelegem problema păcatului, astfel ca noi să putem alege cu uşurinţă viaţa în locul morţii, însăşi modul în care El a tratat cu Satana şi cu îngerii căzuţi ne arată cât de drept şi răbdător este El, şi cât de hotărât este ca nimeni să nu sufere o nereuşită în înţelegerea adevărului.

El ne-a făcut cunoscut faptul că este interesat şi în existenţa noastră fizică. El ne este descoperit ca un Dumnezeu practic, care cunoaşte din experienţă personală necesităţile noastre fizice. El ne-a dat instrucţiuni pentru a trăi o viaţă de primă calitate aici pe pământul acesta, şi a luat măsuri pentru a asigura o posibilitate de trezire a noastră dacă vom adormi înainte de venirea Sa. El ne-a descoperit puterea Sa de a curăţi inimile noastre, şi ne-a dat Sabatul ca să fie un semn al puterii Sale de sfinţire. El este de asemenea descoperit în doctrina sanctuarului ca Miel al lui Dumnezeu. În felul acesta El ne-a dat o ilustrare cât se poate de uşor de înţeles a metodelor de comuniune cu El, şi a deschis drumul nostru către Sfânta Sfintelor pentru a ne asigura că Legea poate fi păzită prin puterea Sa.

Studiind doctrinele în lumina oferită de Isus, şi ceea ce ele ne învaţă despre El, şi legătura noastră cu El, noi vom găsi un înţeles limpede al deosebitelor învăţături prezentate de biserica noastră, şi vom fi pregătiţi pentru a împărtăşi aceste adevăruri cu cei din jurul nostru.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor