„Urmează-Mă!”

„Şi oile merg după El, pentru că Îi cunosc glasul.” Ioan 10:4

Unui grup de turişti călătorind prin Orientul Mijlociu, li s-a spus de către ghid să ia aminte la păstori. „Un păstor nu-şi mână oile, ci mai degrabă le călăuzeşte” a zis el. Aceasta i-a determinat pe turişti să fie atenţi pentru a nu pierde scena. Dar primul grop de oi de care s-au apropiat erau mânate, cu toiege, cu pietre şi cu strigăte. Când s-au interesat mai îndeaproape de cauza acestui fapt, au aflat că oile pe care le văzuseră urmau să fie transportate la abator!

Isus a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze” (Matei 16:24). El a zis că oile ascultă glasul păstorului şi-l cunosc şi îl urmează (Ioan 10:4). El a zis de asemenea: „Dacă îmi slujeşte cineva să Mă urmeze” (capitolul 12:26). Tânărului bogat El i-a spus să vândă tot ce avea, şi să-L urmeze pe Isus (Matei 19:21). Şi de asemenea El a invitat pe ucenicii Lui să-L urmeze pentru a deveni pescari de oameni (capitolul 4:19).

Când urmăm pe cineva în care ne încredem, aceasta constituie opusul faptului de a fi îndemnat, încolţit, sau forţat. Isus ne îndeamnă să-L urmăm. Şi în Apocalipsa 14:4 găsim un grup de oameni care s-au legat atât de tare de Acela care este atât Păstor cât şi Miel încât ei Îl urmează oriunde merge El.

Luca 9:57-62 ne relatează despre un grup de oameni care au avut probleme cu ideea de a urma pe Isus. Ei au adus tot felul de scuze. Ei aveau de făcut multe alte lucruri. Şi Isus le-a spus că ei nu puteau să fie cu inima împărţită. Aceia care Îl urmează pe El trebuie să fie consacraţi pe deplin. Dar cheia este aici că ei fuseseră învitaţi să Îl urmeze. 1 Petru 2:21 spune că: „La aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.”

Numai Duhul Sfânt cunoaşte orarul fiecărui suflet. Noi nu-l cunoaştem. Noi trebuie să permitem Duhului Sfânt să-şi facă lucrarea. El este Acela care determină pe orice om să ia o hotărâre. Şi baza tuturor celorlalte hotărâri o constituie hotărârea de a urma pe Hristos. Hotărârile au rost numai pe această bază. Dacă noi am ales să urmăm pe Hristos şi să învăţăm a cunoaşte vocea Lui, atunci El ne va putea conduce să vedem ce altceva doreşte El ca noi să hotărâm. Duhul Sfînt conduce pe fiecare individ la hotărârea de a urma pe Hristos şi de a continua să-L urmeze în fiecare zi.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video