Cei 144.000

„Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei.’ Apocalipsa 15:2

Va exista un grup de oameni la sfârşitul veacurilor care au căpătat biruinţa asupra fiarei şi a puterii ei. Aceşti oameni au căpătat biruinţa asupra adorării eului. Ei au căpătat biruinţa asupra oricărei idei care sugerează că omul poate schimba pe Creator sau Legea Lui, sau timpul stabilit de El. Ei vor fi câştigat biruinţa asupra independenţei, mândriei şi egoismului. Ei vor sta în mijlocul grupului de la marea de cristal într-o bună zi – acesta este grupul celor 144.000, şi ei vor cânta cântarea lui Moise şi a Mielului.

Te-ai întrebat vreodată cine sunt aceşti 144.000? Este foarte clar cine sunt aceştia. Eu ştiu cine sunt ei, şi tu de asemenea ştii! Ceea ce este mai greu este să stabileşti cine constituie restul acelei mulţimi. Problema din Apocalipsa nu priveşte identitatea celor 144.000, ci a mulţimii pe care nici un om nu o poate număra – acesta este misterul.

Ni se spune despre aceşti oameni că ei nu numai că sunt fără vină, dar şi că sunt fără greşeală. Aceasta ne reaminteşte de Romani 8:29. Ce vedem acum în locul chipului fiarei? „Căci aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi născut dintre mai mulţi fraţi.” Este important să înţelegem adevărul despre fiară, despre semnul fiarei, şi despre chipul fiarei. Dar este cu mult mai important să ne asiguram că îl cunoaştem pe Isus, şi că îi dăm voie să ne schimbe după chipul Său. Eu aş vrea să fiu mai îngrijorat, mai interesat şi mai preocupat cu a mă conforma chipului Fiului lui Dumnezeu decât a mă conforma acestei puteri care plănuieşte să se înalţe deasupra tronului lui Dumnezeu

Grupul celor care stă pe marea de cristal şi înalţă cântarea lui Moise şi a Mielului este alcătuit de oameni care au sigiliul lui Dumnezeu pe fruntea lor – Dumnezeu Şi-a scris Numele Său pe frunţile lor pentru că ei îi aparţin. Ambiţia lor cea mai mare este să-L urmeze pe Dumnezeu oriunde merge El.

Trebuie să ştim că nimeni nu-L va urma pe Miel oriunde va merge în toată veşnicia decât dacă începe să-L urmeze încă de pe acum. Aceia care acum Îl urmează pe Isus zi după zi vor fi pecetluiţi de El, şi vor avea privilegiul de a-L urma pretutindeni.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor