Riscurile libertății

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.” Geneza 1:27

Când Dumnezeu a luat hotărârea să permită Satanei să vină în această lume pentru a-şi dovedi acuzaţiile împotriva dreptăţii şi iubirii lui Dumnezeu, El şi-a luat un risc extraordinar. Dumnezeu ştia că chiar prin natura Sa, El însuşi era limitat numai la folosirea metodelor adevărului, neprihănirii, şi dreptăţii. El ştia că Satana putea să folosească orice metodă, inclusiv jumătăţi de adevăr, înşelăciune, presiune şi forţă. El ştia că Satana nu va lupta cinstit. Dumnezeu a ştiut că mulţi oameni vor face o alegere greşită. De ce Şi-a luat El acest risc?

Privind la costul păcatului, ar trebui să înţelegem cât de mult valorează libera alegere în ochii lui Dumnezeu. El are un respect deosebit pentru libertatea noastră de a gândi şi a alege pentru noi înşine. El apelează numai la raţiunea noastră, la judecata noastră, la dragostea pe care vrem sau nu s-o dovedim faţă de El ca rezultat al dragostei pe care El a dovedit-o faţă de noi.

Satana a profitat din plin de avantajele libertăţilor care i-au fost îngăduite de Dumnezeu. El a împrăştiat un simţământ de răzvrătire printre îngeri câştigând aproape jumătate din ei de partea sa. Începând de la crearea acestei planete, el a adăugat tot mai mult la numărul celor care sunt de partea sa.

Aceasta ne spune un lucru foarte important despre caracterul lui Isus şi anume că El este gata să-şi ia toate riscurile necesare. El ştie că El va fi adesea greşit înţeles – atât de cei răzvrătiţi care-L vor acuza de cruzime în modul în care El tratează cu ei, cât şi de aceia care-I sunt loiali, care-şi pun întrebări cu privire la înţelepciunea lui Dumnezeu, când văd că El permite răzvrătiţilor să continuie. A lăsa oamenilor libertatea de a alege este riscul cel mai mare pe care Dumnezeu Şi-l putea lua dar acesta era singurul fel în care El putea să-Şi păstreze integritatea de caracter. Dumnezeu a fost gata să meargă pe drumul cel greu – să plătească preţul teribil al libertăţii – pentru ca să putem avea un univers liber de păcat pentru veşnicie.

Preţul libertăţii pe care Dumnezeu este gata să-L plătească nu va fi niciodată înţeles îndeajuns de noi. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său aici cu riscul ca, asemenea fiecăruia dintre noi. El să aleagă răzvrătirea. Dumnezeu era gata să stea în umbra crucii şi să privească pe Fiul Său suferind, sângerând şi murind, pentru ca noi să avem şansa de a trăi. Isus a binevoit să părăsească locul Său de slavă şi cinste şi glorie, arătând că cerul nu era pentru El un loc de apucat dacă nu puteam fi şi noi acolo cu El. Cele mai mari acuzaţii împotriva lui Dumnezeu, aduse de cel mai mare răzvrătit al tuturor timpurilor, i s-a răspuns prin cea mai mare dragoste posibilă – şi dragostea a triumfat, dovedind fără putinţă de tăgadă înaintea întregului univers că Dumnezeu este dragoste.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor