Înțelegând ce înseamnă a avea adevărata credință

„Dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credinţă pe pământ?” Luca 18:8

Unul din motivele cele mai importante pentru care oamenii nu cred este pentru că diavolul ne înfăţişează în permanență o imagine falsă despre Dumnezeu, care ne împiedică să avem credinţă în El. Deşi, potrivit cu Evrei 12:1-2, Isus este atât autorul cât şi desăvârşitorul credinţei noastre, chiar şi acea credinţă a cărei autor este Isus însuşi poate păli dacă nu faci ceva mai mult decât a încuviinţa cu capul.

Textul nostru de astăzi ne spune că atunci când va veni, Fiul Omului va găsi foarte puțină credinţă pe pământ. Ni se spune că în zilele din urmă pământul va fi aproape lipsit de credință adevărată (Daruri spirituale, vol. 3, pag. 94). Vor fi peste tot oameni care vor zice: crede, crede, crede numai. Dar aceasta nu este credinţă adevărată. Credinţa adevărată vine ca dar de la Dumnezeu, şi ea creşte în măsura în care ai o legătură constantă cu Cuvântul lui Dumnezeu. „Credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu.” Aşadar, de primă necesitate în dobândirea adevăratei credinţe este cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Cuvântului Său. Totuşi, nici măcar această cunoaştere nu este suficientă. Ea trebuie să fie însoţită de înţelegerea şi acceptarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Într-o zi Isus mergea spre Emaus cu doi dintre ucenicii Săi. El a văzut că ei nu aveau o înţelegere corectă a evenimentelor vremii. Se părea că un văl le acoperea ochii minții. Isus a ridicat acest văl, pentru ca ei să poată înţelege Scripturile (Luca 24:45). Ar fi mult mai de folos pentru noi ca în locul unei simple citiri a Bibliei în scop informativ, să ne rugăm pentru a dobândi înţelegerea ei; să ne rugăm pentru a fi făcuţi în stare să discernem uneltirile Satanei care încearcă să ne înfăţişeze o imagine deformată a caracterului lui Dumnezeu.

Un al treilea ingredient necesar pentru dobândirea unei credinţe adevărate, care vine ca rezultat al cunoaşterii şi înţelegerii, este încrederea în Dumnezeu. Contemplând pe Isus, care a venit să ne descopere pe Tatăl, şi petrecând timp cu El prin studiul Cuvântului Său, cu scopul de a-L cunoaşte mai bine, noi vom fi făcuţi în stare să discernem aceste uneltiri ale Satanei cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Corectarea acestei înţelegeri greşite va avea ca rezultat dobândirea unei încrederi în Dumnezeu. Aceasta este credinţa adevărată.

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor