Caută pe Isus pentru că-L iubești

„Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.” 2 Corinteni 4:17

Persoana care întrerupe relaţia sa cu Dumnezeu atunci când necazuri şi încercări îi apar în cale, este acela care îl căutase pe Dumnezeu numai din motive egoiste. Noi suntem foarte adesea ispitiţi să-L căutăm pe Isus din motive egoiste. Numai când începem să întrezărim strălucirea dragostei lui Isus vom putea fi în stare să-L căutăm din motive neegoiste.

Un creştin adevărat este mai puţin îngrijorat de propria lui mântuire şi este mai preocupat de mântuirea celor din jur. Să ne amintim de Moise care era gata să renunţe la propria lui mântuire pentru a mijloci în favoarea poporului care de fapt era în stare să-i spargă capul cu pietre şi să-l părăsească în pustiu.

Noi nu avem în noi înşine o astfel de dragoste neegoistă. Ea vine de la Dumnezeu. Iubirea stârneşte iubire, şi când ne plecăm pe genunchi şi vedem lucrurile în adevărata lor lumină, noi putem ruga pe Dumnezeu să ne schimbe motivele. Noi Îl putem ruga să ne facă în stare să urmăm exemplul lui Iov, şi să iubim şi să ne încredem în Dumnezeu indiferent ce s-ar întâmpla cu noi – chiar dacă aceasta ne ar costa viata. Atunci greutăţile exterioare vor înceta să mai afecteze statornicia relaţiei noastre cu Dumnezeu. Noi vom continua să-L căutăm pe Isus pentru că merită şi pentru că Îl iubim.

Dumnezeu a declarat că Iov Îl iubea, că El Îl slujea şi se încredea în El indiferent de împrejurări. Iov a dovedit că Dumnezeu avea dreptate. Este şi privilegiul nostru astăzi ca să dovedim că Dumnezeu are dreptate şi în privinţa noastră. Noi rămânem în legătură cu cerul din pricina iubirii noastre pentru Dumnezeu şi pentru ceea ce Isus a făcut pentru noi la cruce. Când vom face aceasta, ceea ce a urmat cu Iov după perioada încercării sale, se va împlini şi cu noi.

Într-o zi Îl vedem pe Dumnezeu venind la Satana zicându-i: „Cum îţi mai merge?” Şi diavolul răspunde: „Fac tot ce-mi stă în putinţă.” Dumnezeu zice: „Ştiu. Am văzut. Dar el este încă în legătură cu Mine, nu-i aşa?” Şi Satana începe să se foiască. Dumnezeu zice: „Nu crezi că ar fi posibil ca această persoană să mă caute pentru că mă iubeşte, pentru că apreciază ceea ce Fiul Meu a făcut? Şi pentru că vrea să aducă slavă Numelui Meu?” Şi Satana o ia din loc. Nu mai poate zice nimic. Nu vrei tu să te alături astăzi acelora care au ales să continue a căuta pe Dumnezeu în fiecare zi, până la a doua Sa venire, indiferent de împrejurări?

Moris Venden
Moris Venden
Moris Venden, în cartea „Nici o zi fără Isus” Îl prezintă pe Mântuitorul nostru într-un fel care poate determina o schimbare totală a vieții. Este o soluție foarte bună pentru cei care își drămuiesc foarte bine timpul, nu ca un substitut al legăturii, ci ca o rampă de lansare spre o legătură cu Dumnezeu.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video