Cântările care vor fi cântate

Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. (Apocalipsa 14:3)

Cel ce va veni spune: „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” Fiecare faptă bună, făcută de poporul lui Dumnezeu ca rod al credinţei, îşi va avea o răsplată pe măsură. Aşa cum strălucirea unei stele este diferită de strălucirea alteia, tot astfel credincioşilor li se vor încredinţa sfere diferite în viaţa viitoare. […]

Apoi este redată scena următoare: „După aceste lucruri… am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: «Aleluia! Domnul nostru Cel Atotputernic a început să împărăţească.»” Ei cântau cântarea lui Moise şi cântarea Mielului.

Trebuie să mergem cât mai aproape de Marele nostru Conducător, deoarece altfel ne vom rătăci şi vom pierde din vedere Providenţa, care veghează asupra bisericii, asupra lumii şi asupra fiecărei persoane. În lucrările divine vor fi taine adânci. Suntem în pericolul de a pierde urma paşilor lui Dumnezeu şi de a merge pe propriile căi rătăcite, spunând: „Judecăţile Tale ne sunt necunoscute”. Totuşi, dacă inima noastră este credincioasă faţă de Dumnezeu, totul va fi clar.

Este foarte aproape ziua când tainele lui Dumnezeu vor fi descoperite şi toate căile Sale vor fi îndreptăţite, când mila, iubirea şi dreptatea vor fi înţelese ca atribute ale tronului Său. Când lupta de pe pământul acesta va fi încheiată, când toţi sfinţii vor ajunge acasă, prima noastră temă va fi cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu. Cea de-a doua temă va fi cântarea Mielului, cântecul harului şi al răscumpărării. Acest cântec va fi mai înalt şi mai puternic, iar ecourile lui vor răsuna maiestuos în curţile cerului până la cele mai mari depărtări. Aşa va fi cântat cântecul providenţei lui Dumnezeu, care s-a manifestat de-a lungul diferitelor secole, iar atunci totul va fi înţeles cu claritate, deoarece vălul care acoperea Legea, Profeţii şi Evanghelia va fi dat la o parte. Istoria bisericii de pe pământ şi istoria bisericii răscumpărate din cer îşi au centrul la crucea de pe Golgota. Aceasta este tema, acesta este cântecul – Hristos, totul în toate -, iar oştirea imposibil de numărat, de mii şi de zeci de mii câte zece mii de răscumpăraţi, va înălţa imnuri de laudă. Totul se reuneşte în această cântare a lui Moise şi a Mielului. Este un cântec nou, deoarece nu a mai fost cântat niciodată în cer.

Mărturii pentru pastori, pp. 428-429, 432-433

Împreună spre casă
Împreună spre casă
"Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa.Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video