Niciun păcat fără consimțământul propriu

Oricine rămâne în El nu păcătuieşte. (1 Ioan 3:6)

Toţi cei care nu sunt urmaşi hotărâţi ai lui Hristos sunt slujitorii lui Satana. O inimă neschimbată iubeşte păcatul şi are tendinţa de a-l nutri şi a-l scuza, pe când inima renăscută urăşte păcatul şi i se împotriveşte cu hotărâre. Când aleg compania celor necredincioşi şi lipsiţi de evlavie, creştinii se expun ispitei. Satana se ascunde şi, pe neobservate, le acoperă ochii cu mantia lui înşelătoare. […]

Deşi Satana caută neîntrerupt să ne orbească mintea faţă de acest fapt, să nu uităm niciodată că „n-avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12). Să nu uităm avertismentul inspirat care a străbătut secolele până în timpul nostru: „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). „Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor Diavolului” (Efeseni 6:11).

Din zilele lui Adam până astăzi, marele nostru adversar şi-a exercitat puterea distructivă. În prezent, el se pregăteşte pentru ultima lui campanie împotriva bisericii. Toţi cei care Îl urmează pe Isus vor intra în conflict cu acest duşman nemilos. Cu cât creştinul imită mai fidel Modelul divin, cu atât mai sigur va deveni o ţintă a atacurilor lui. Toţi cei angajaţi în mod activ în vestirea adevărului lui Dumnezeu, căutând să demaşte înşelăciunile celui rău şi să-L prezinte pe Hristos înaintea oamenilor, vor putea declara, ca şi Pavel, că I-au slujit Domnului cu toată umilinţa, în multe lacrimi şi ispite.

Satana L-a asaltat pe Hristos cu cele mai aprige şi mai subtile ispite, dar a fost respins de fiecare dată. Acele victorii, repurtate în contul nostru, fac posibilă biruinţa noastră. Hristos le va da putere tuturor celor care o caută. Fără propriul consimţământ, niciun om nu poate fi învins de Satana. Ispititorul nu are putere să ne controleze voinţa sau să ne forţeze sufletul să păcătuiască. Ne poate produce suferinţă şi agonie, dar nu ne poate corupe şi mânji. Faptul că Hristos a învins ar trebui să le inspire urmaşilor Lui curajul de a lupta bărbăteşte împotriva păcatului şi a lui Satana.

Tragedia veacurilor, pp. 508 – 509

Împreună spre casă
Împreună spre casă
"Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa.Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video