Încheierea lucrării lui Isus ca Preot și Mijlocitor

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

Dar oamenii încă nu erau gata să-L întâmpine pe Domnul lor. Trebuia să mai existe încă o pregătire. Urma să fie dată o lumină care să le îndrepte mintea spre templul lui Dumnezeu din ceruri, iar pe măsură ce ei îl urmau prin credinţă pe Isus, ca Mare-Preot al lor, în lucrarea Sa de acolo, noi îndatoriri aveau să le fie făcute cunoscute. Biserica urma să primească un alt mesaj de avertizare şi instruire.

Profetul spune: „Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia nălbitorului. El va şedea, va topi şi va curăţa argintul; va curăţi pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul şi vor aduce Domnului daruri neprihănite” (Maleahi 3:2,3). Cei care vor trăi pe pământ când lucrarea de mijlocire a lui Hristos va înceta în sanctuarul de sus vor fi nevoiţi să stea fără Mijlocitor în faţa unui Dumnezeu sfânt. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterul lor trebuie să fie spălat de păcat prin sângele Mântuitorului. Ei trebuie să iasă câştigători în lupta cu răul, prin harul lui Dumnezeu şi prin eforturile lor perseverente. În timp ce judecata de cercetare continuă în cer, în timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să aibă loc o lucrare specială de curăţire, de îndepărtare a păcatelor. Acest proces este mai clar prezentat în Apocalipsa, capitolul 14.

După ce se va fi încheiat această lucrare, urmaşii lui Hristos vor fi pregătiţi pentru venirea Sa. „Atunci, darul lui Iuda şi al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară” (Maleahi 3:4). Atunci, biserica pe care Domnul nostru o va lua cu Sine la venirea Sa va fi o „biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta” (Efe-seni 5:27). Atunci ea va fi „ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor” (Cântarea cântărilor 6:10).

Pe lângă intrarea Domnului în templul Său, profetul Maleahi prezice a doua Sa venire, cu scopul de a executa sentinţele date în cadrul judecăţii (Maleahi 3:5).

Tragedia veacurilor, pp. 424-425

Împreună spre casă
Împreună spre casă
"Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa.Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video