Ajutați-vă unii pe alții să creșteți

Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:10)

Am un interes profund pentru tineri şi îmi doresc foarte mult să-i văd străduindu-se să-şi perfecţioneze caracterele creştine, căutând ca prin studiu plin de râvnă şi prin rugăciune stăruitoare să dobândească pregăti rea esenţială pentru o slujire acceptabilă cauzei lui Dumnezeu. Îmi doresc din tot sufletul să-i văd ajutându-se unul pe celălalt să atingă un nivel mm înalt al experienţei creştine.

Hristos a venit să-i prezinte familiei umane calea mântuirii şi a prezentat-o atât de clar, încât şi un copilaş poate merge pe ea. El le porunceşte urmaşilor Săi să continue să-L cunoască pe Domnul şi, dacă vor urma zilnic îndrumările Sale, vor afla că El Se iveşte ca zorile dimineţii.

Aţi privit soarele înălţându-se şi zorile revărsându-se peste pământ şi cer puţin câte puţin, licărirea creşte până când soarele apare; apoi lumina creşte constant, tot mai puternică şi mai clară, până când este atinsă deplinii măreţie a miezului zilei. Aceasta este o ilustrare frumoasă a ceea ce doreşte Dumnezeu să facă pentru copiii Săi în perfecţionarea experienţei lor creştine umblând zi de zi în lumina pe care El ne-o trimite, în ascultare de bunăvoie de toate poruncile Sale, experienţa noastră va creşte şi se lărgeşte până când ajungem la statura deplină de bărbaţi şi femei în Hristos Isus.

Tinerii au nevoie să păstreze mereu înaintea lor calea pe care a urmat-o Hristos. Ea a fost, la fiecare pas, o cale a biruinţei. Hristos nu a venit pe pământ ca împărat, ca să conducă naţiunile. El a venit ca om umil, ca să fie ispitit şi să biruie ispita, să meargă înainte, aşa cum trebuie să facem şi noi, pentru a-L cunoaşte pe Domnul. Studiind viaţa Lui, vom învăţa cât de mult va face Dumnezeu pentru copiii Săi, prin Fiul Său. Şi vom învăţa că, oricât de mari ar fi încercările noastre, ele nu pot depăşi ce a îndurat Hristos pentru ca noi să cunoaştem calea, adevărul şi viaţa. Printr-o viață în conformitate cu exemplul Său, ne vom arăta aprecierea faţă de sacrificiul Său pentru noi.

Tinerii au fost răscumpăraţi cu un preţ infinit: cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la sacrificiul Tatălui de a-I permite Fiului Său să facă acest sacrificiu. Gândiţi-vă la ce a renunţat Hristos când a părăsit curţile cereşti şi tronul împărătesc pentru a-Şi da viaţa ca jertfă pentru mu El a îndurat ruşine şi batjocuri. A suportat toate insultele şi bătaia de pe care oamenii plini de răutate le-au putut îngrămădi asupra Lui. Şi, la finalul misiunii Sale pe pământ, a suferit moartea pe cruce.

Solii pentru tineret, pp. 15-16

Împreună spre casă
Împreună spre casă
"Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa.Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video