Să se facă voia lui Dumnezeu

Facă-se voia Ta! (Matei 6:10)

Celor care vor să se facă rugăciuni pentru restabilirea sănătăţii lor ar trebui să li se explice clar că violarea Legii lui Dumnezeu, fie cea fizică, fie cea spirituală, este păcat şi că, dacă-şi doresc să primească binecuvântarea Sa, păcatul trebuie mărturisit şi părăsit. […]

În rugăciunea pentru cei bolnavi, ar trebui să ne amintim că „nu ştim cum trebuie să ne rugăm” (Romani 8:26). Nu ştim dacă binecuvântarea dorită va fi sau nu cea mai bună. […]

Potrivit este să ne supunem dorinţele atotînţeleptului Tată ceresc şi apoi, cu încredere perfectă, să-I încredinţăm totul. Ştim că Dumnezeu ne aude dacă cerem după voia Sa. Dar nu este bine să insistăm cu cererile noastre fără un spirit de supunere; rugăciunile noastre nu trebuie să ia turma poruncii, ci a mijlocirii.

Există cazuri în care Dumnezeu lucrează hotărât prin puterea Sa divină în restabilirea sănătăţii. Dar nu sunt vindecaţi toţi bolnavii. Mulţi sunt puşi deoparte să doarmă în Isus. Lui Ioan, pe insula Patmos, i s-a poruncit să scrie astfel: „Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul! Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează” (Apocalipsa 14:13). Înţelegem de aici că aceia care nu se însănătoşesc nu ar trebui judecaţi pe motivul acesta ca fiind lipsiţi de credinţă.

Noi toţi dorim răspunsuri imediate şi directe la rugăciunile noastre şi suntem ispitiţi să ne descurajăm când răspunsul întârzie sau soseşte într-o formă neaşteptată. Însă Dumnezeu este prea înţelept şi bun ca să răspundă întotdeauna la rugăciunile noastre exact când şi cum dorim noi. El va face mai mult şi mai bine pentru noi decât să ne împlinească toate dorinţele. Şi pentru că ne putem încrede în înţelepciunea şi iubirea Sa, nu ar trebui să-I cerem să fie de acord cu voinţa noastră, ci să căutăm să ne încadrăm şi să împlinim scopul Său. Dorinţele şi interesele noastre ar trebui să se piardă în voinţa Sa. Aceste experienţe care ne pun la probă credinţa sunt spre binele nostru. Prin ele se descoperă dacă credinţa noastră este dreaptă şi sinceră, sprijinindu-se numai pe Cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă, depinzând de împrejurări, este nesigură şi schimbătoare. Credinţa este întărită prin exerciţiu. Trebuie să lăsăm răbdarea să-şi facă lucrarea sa desăvârşită, amintindu-ne că există făgăduinţe preţioase în Scripturi pentru aceia care Îl aşteaptă pe Domnul.

Divina vindecare, pp. 228-231

Împreună spre casă
Împreună spre casă
"Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa.Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor