Fortăreața lui Dumnezeu

Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului. (1 Timotei 3:15)

Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii Evanghelia. De la început, planul lui Dumnezeu a fost ca, prin biserica Sa, să descopere lumii plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii bisericii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au datoria de a face cunoscută mărirea Sa. Biserica este depozitara bogăţiilor harului lui Hristos iar, prin biserică, până şi „domniile şi stăpânirile din locurile cereşti” vor vedea în cele din urmă ultima şi depbna desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).

Multe şi minunate sunt făgăduinţele consemnate în Scripturi cu privire la biserică. „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56:7). „Le voi face, pe ele şi împrejurimile dealului Meu, o pricină de binecuvântare; le voi trimite ploaie la vreme şi aceasta va fi o ploaie binecuvântată!” (Ezechiel 34:26). […]

Biserica este fortăreaţa lui Dumnezeu, cetatea de scăpare, aşezată de El în această lume răzvrătită. Orice trădare a bisericii Sale înseamnă trădare faţă de Acela care a răscumpărat omenirea cu sângele singurului Său Fiu. De la început, sufletele credincioase au alcătuit biserica de pe pământ. în fiecare veac, Domnul Şi-a avut veghetori care au dat o mărturie credincioasă generaţiei în care au trăit. Aceste santinele au dat mesajul de avertizare; iar când au fost chemaţi să-şi depună armura, alţii le-au continuat lucrul. Dumnezeu i-a adus pe aceşti martori într-o legătură de legământ cu Sine, unind biserica de pe pământ cu biserica din ceruri. El i-a trimis pe îngerii Săi să slujească bisericii Sale şi porţile iadului nu au fost în stare să-l biruie pe poporul Său.

În cursul secolelor de persecuţie, de asuprire şi întuneric, Dumnezeu Şi-a susţinut biserica. Niciun nor nu s-a abătut asupra ei fără ca El s-o pregătească; nicio putere oponentă nu s-a ridicat ca să contracareze lucrarea Sa fără ca El să o fi prevăzut. Totul s-a întâmplat cum a prezis El. Dumnezeu nu Şi-a lăsat biserica în părăsire, ci, prin declaraţii profetice, a arătat ce avea să se întâmple, iar ceea ce Duhul Său i-a inspirat pe profeţi să prevestească s-a petrecut. Toate planurile Sale vor fi împlinite. Legea Sa este legată de tronul Său şi nicio putere a răului nu o poate nimici. Adevărul este inspirat şi păzit de Dumnezeu şi va triumfa împotriva oricărei opoziţii.

Faptele apostolilor, pp. 9-12

Împreună spre casă
Împreună spre casă
"Impreuna spre casa" este ghidul tau companion pentru anul 2016. Cartea insoteste trecerea ta prin timp, oferindu-ti zilnic portia de hrana pentru aspiratiile tale de a ajunge cat mai repede Acasa.Citeste acasa, citeste in masina, metrou sau avion, citeste ori de cate ori prinzi putin timp disponibil. Doar asa poti sa te pregatesti pentru a intra in noua casa.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor