ORDINE

Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuințele tale, Israele! Ele se întind ca niște văi, ca niște grădini lângă un râu, ca niște copaci de aloe pe care i-a sădit Domnul, ca niște cedri pe lângă ape.
Numeri 24:5,6

Viziunea lui Balaam nu reușește să satisfacă cererea lui Balac de a blestema poporul Israel. În schimb, ea conține o descoperire despre ordinea existentă în tabăra poporului lui Dumnezeu. Așezarea corturilor semințiilor se făcea după o anumită ordine, stabilită de Dumnezeu și transmisă prin Moise. Semințiile se dispuneau câte trei pe fiecare latură a cortului întâlnirii, care constituia reperul formației de campare. Fiecare detaliu al sanctuarului din pustiu era repartizat pentru ambalare, transport, dezambalare și montaj unor persoane foarte strict stabilite. Nu era admisă nicio abatere de la acest regulament sacru.

Construirea templului lui Solomon a dat dovadă de o și mai mare coordonare, ordine și organizare, în așa fel încât în șantierul propriu-zis să nu mai fie nevoie de niciun fel de ajustare a pietrelor sau a altor elemente de construcție. Totul fusese planificat, proiectat și executat cu o grijă sfântă.

Apostolul Pavel vorbește despre biserica lui Hristos ca despre „un Templu sfânt în Domnul”. El vrea să preîntâmpine și să corecteze orice fel de tendință spre dezordine și anarhie. Pentru acest lucru, Dumnezeu a așezat prin Duhul Sfânt tot felul de daruri spirituale în biserica Sa. Relația dintre deținătorii diferitelor înzestrări prin Duhul Sfânt este descrisă ca un tot unitar, care funcționează armonios și eficient. Acesta este idealul lui Dumnezeu pentru poporul Lui din toate timpurile. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii și organizării.

Care este locul și rolul meu în structura organizației pe care Dumnezeu o susține?

 

Sensuri și contrasensuri
Sensuri și contrasensuri
Într-o lume care își pierde treptat percepția profundă asupra cuvintelor din propria limbă, acest devoțional militează pentru reîmproprietărirea vorbirii cu semnificația diversă a spiritualității biblice. Sensurile se referă la cuvintele explicite și pozitive ale vocabularului spiritual. Contra-sensurile se aplică acelor cuvinte folosite în vorbirea spirituală care au o conotație negativă. Sensurile încurajează creșterea spirituală; contra-sensurile avertizează în privința riscurilor asociate relelor din jur. Atât de partea sensurilor, cât și de cea a contra-sensurilor vin cuvintele neduse la biserică, dar care au un potențial evident de expresie și comunicare cu conținut spiritual.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video