CRUCE

Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze.
Matei 16:24

Isus vorbea despre suferințele și moartea Sa, integrate în misiunea Sa de a salva lumea din păcat. Petru tocmai primise o recunoaștere foarte prețioasă din partea Maestrului pentru cuvintele prin care formulase crezul tuturor ucenicilor (vezi Matei 16:16). Acum se considera liber să dea curs oricărui gând pe care l-ar fi considerat legitim și inspirat de Dumnezeu. Numai că el nu putea înțelege și accepta locul durerii și al morții în programul mesianic. De aceea și-a exprimat dorința ca Isus să fie ferit de suferință. Fără să își dea seama, Petru sporea ispita cu care se confrunta Maestrul lui de ceva vreme – dacă să accepte sau nu drumul durerii și crucea.

Afirmându-și decizia de a merge până la capăt pe drumul salvării lumii din păcat, Isus le transmite urmașilor Săi să-și asume toate rigorile și inconvenientele drumului slujirii creștine. El definește totalitatea asprimilor și sacrificiilor acestui drum drept crucea personală. Mare parte din elementele care formează crucea pot fi făcute mai ușoare dacă sunt acceptate cu calm și răbdare drept parte din programul divin de formare a caracterului.

La rândul lui, apostolul Pavel s-a confruntat cu ceea ce el numește „un țepuș în carne, un sol al Satanei” (2 Corinteni 12:7) – niște sinonime pentru crucea personală. În mod repetat s-a rugat Domnului să-i îndepărteze această povară, dar răspunsul lui Dumnezeu a fost mai mult decât convingător: „Harul Meu îți este suficient” (vezi 2 Corinteni 12:9).

În Ghetsimani, Isus a avut de asemenea un moment în care natura Sa umană a fost copleșită de imensitatea poverii păcatelor lumii întregi și Și-ar fi dorit o clipă de încetare a focului. Dar dorința de a-Și împlini misiunea a fost mai mare decât slăbiciunea naturii Sale fizice.

Are oare crucea mea toate elementele necesare pentru a satis­face cerințele planului lui Dumnezeu cu mine?

 

Sensuri și contrasensuri
Sensuri și contrasensuri
Într-o lume care își pierde treptat percepția profundă asupra cuvintelor din propria limbă, acest devoțional militează pentru reîmproprietărirea vorbirii cu semnificația diversă a spiritualității biblice. Sensurile se referă la cuvintele explicite și pozitive ale vocabularului spiritual. Contra-sensurile se aplică acelor cuvinte folosite în vorbirea spirituală care au o conotație negativă. Sensurile încurajează creșterea spirituală; contra-sensurile avertizează în privința riscurilor asociate relelor din jur. Atât de partea sensurilor, cât și de cea a contra-sensurilor vin cuvintele neduse la biserică, dar care au un potențial evident de expresie și comunicare cu conținut spiritual.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor