Mergând prin credință

Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. – Faptele apostolilor 1:8

Adventiștii de ziua a șaptea de la început erau convinși că Isus va veni curând, așteptând în orice clipă. Între timp, în 1848 au ţinut mai multe conferinţe biblice pentru a împărtăși cu alţi foști milleriţi doctrinele biblice pe care le-au descoperit din studiul atent al Scripturilor. Pe 18 noiembrie 1848, la o conferinţă ţinută în Dorchester, Massachusetts, Ellen White a primit o viziune scurtă, dar plină de însemnătate.

După ce a ieșit din viziune, ea i-a spus soţului ei: „Am o solie pentru tine. Trebuie să începi să tipăreşti o mică revistă şi să le-o trimiţi oamenilor. La început poate fi de mici dimensiuni, dar, pe măsură ce o vor citi, oamenii îţi vor trimite banii necesari pentru tipărire şi revista va avea un succes deplin. Mi-a fost arătat că acest mic început va fi asemenea razelor de lumină care vor străluci pretutindeni în lume” (Schiţe din viaţa mea, p. 125).

Dar cum putea fi pusă în aplicare această viziune? James White nu a avut resursele financiare pentru a printa nici chiar prima ediţie a publicaţiei. Mai mult, Isus urma să Se întoarcă curând și nu era suficient timp ca „să strălucească pretutindeni în lume”. Chiar și așa, în vara următoare, James White s-a hotărât să depășească bariera financiară, cosind câmpurile de iarbă. Înainte de a începe, Ellen a avut o altă viziune în care i s-a arătat că, dacă urma să procedeze astfel, va fi doborât de boală, pentru că Domnul ar dori ca el „să scrie, să scrie, să scrie și să înainteze prin credinţă”.

În cele din urmă, într-o zi de iulie, James a adus acasă din Middletown, Connecticut, o mie de exemplare din prima publicaţie, care au fost așezate pe podea. Un grup mic de oameni au îngenuncheat în jurul lor și s-au rugat cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste acele exemplare, ca în curând să fie trimise oamenilor interesaţi. Donaţiile au început să vină, ajutând la susţinerea efortului publicistic, care în cele din urmă urma să facă ocolul lumii.

Barbara Johnson afirma: „Credinţa înseamnă să vezi lumina cu inima atunci când tot ceea ce poţi vedea cu ochii este întuneric.” Lucrarea adventistă de publicații a început pentru că James White a ales să se încreadă în Dumnezeu când calea din faţa lui era nesigură. Adu-ţi aminte, încrederea în conducerea lui Dumnezeu nu face lucrurile mai ușoare pentru tine, ea le face posibile.

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video