Zidul Berlinului

Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci şi două de zile. Când au auzit toţi vrăjmaşii noştri, … au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. – Neemia 6:15-16

Scriu meditaţia noastră pentru astăzi în timp ce sunt în trecere prin Berlin, Germania. Aceasta îmi amintește de o serie de evenimente istorice asociate acestui oraș. De exemplu, în 1871, Otto von Bismarck a integrat statele germane într-un puternic Imperiu German, sub conducere prusacă, cu capitala la Berlin. Cu mai puţin de un secol mai târziu, cel de-al Doilea Război Mondial a împărţit ţara în două – Germania de Vest și Germania de Est – și a divizat Berlinul în două mari sectoare. În 1961 a început construcţia Zidului Berlinului pentru a stopa exodul din partea de est a orașului spre cea de vest. Dar pe 9 noiembrie 1989, zidul a început să fie dărâmat, ca simbol al reunificării orașului și a ţării și ca demonstraţie a faptului că războiul rece se apropia de sfârşit.

În timp de Zidul Berlinului separa orașul Berlin, despărţindu-și locuitorii în acele două secţiuni, Zidul Ierusalimului înconjura orașul Ierusalim, protejându-și locuitorii de înfricoșătorii invadatori. Așa cum am menţionat deja, la sfârșitul războiului rece, Zidul Berlinului a fost demolat pentru a reuni orașul. Dar la sfârșitul captivităţii babiloniene, Zidul Ierusalimului, precum și cetatea, și templul au fost reconstruite. În timp ce căderea Berlinului a avut o semnificaţie istorică majoră, reconstrucţia Ierusalimului a avut o însemnătate profetică majoră.

Cartea Daniel identifică „darea” decretului pentru restaurarea și zidirea din nou a Ierusalimului ca fiind punctul de plecare atât al celor 70 de săptămâni profetice (Daniel 9:24-27), cât și al celor 2 300 de seri și dimineţi profetice (Daniel 8:14). Acel punct de plecare este toamna anului 457 î.Hr., cu darea decretului lui Artaxerxe în cel de-al șaptelea an al domniei lui (Ezra 7). Studii de încredere au identificat aceste perioade de timp ca reprezentând 490 de ani și 2 300 de ani, ducându-ne la timpul când Mesia va fi „stârpit” sau crucificat (Daniel 9:26) și, respectiv, la timpul când El va începe să cureţe sanctuarul ceresc (Daniel 8:14; Evrei 9:23).

Împlinirea acestora și a multor altor profeţii biblice confirmă că Dumnezeu este la cârma istoriei omenirii, conducând răbdător omenirea către punctul culminant: cea de-a doua venire a lui Hristos!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video