Plătindu-ne datoria

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. – Romani 6:23

Primul preşedinte american George Washington a spus într-o ocazie: „Este mai bine să nu te scuzi deloc decât să dai o explicaţie proastă.” Dacă ar mai fi trăit în 2010, ar fi avut ocazia să-şi urmeze sfatul. Pe 5 octombrie 1789, George Washington a împrumutat din Biblioteca New York Society cartea Legea Naţiunii (traducerea în engleză din 1760), de Emer de Vattel. Zece ani mai târziu a murit fără să mai fi returnat cartea. Pe 16 aprilie 2010, un arhivist al bibliotecii a confirmat că acea carte încă lipsea.

După ce au auzit despre cartea nereturnată, angajaţii Patrimoniului „George Washington” Mount Vermon au căutat imediat o altă copie a aceleiaşi ediţii, pe care au găsit-o online la preţul de 12 000 de dolari. Au cumpărat cartea şi au returnat-o ceremonios Bibliotecii New York Society, pe data de 19 mai 2010. Adăugând inflaţia, amenda cumulată de-a lungul celor 221 de ani ar fi ajuns la 300 000 de dolari. La ceremonie, Charles Berry, preşedintele consiliului de administraţie, a declarat: „Prin prezenta îl absolv pe George Washington şi pe reprezentanţii acestuia de orice penalităţi pentru depăşirea termenului.

Ca fiinţe umane căzute, cu toţii avem imensa datorie a păcatului, de care trebuie să se ocupe cineva. Plata este moartea (Rom. 6:23), pentru că „fără vărsare de sânge nu este iertare” de păcat (Evrei 9:22). „Morţi în greşelile şi păcatele noastre” (Efes. 2:1), noi nu am putea niciodată să ne rezolvăm propriile datorii. Dar, prin uimitorul Său har şi iubire, Isus Hristos a plătit preţul la cruce în locul nostru, aşa încât să putem fi iertaţi de păcatele noastre. După cum scrie şi apostolul Pavel: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” (Efes. 2:8)

La fel ca şi în cazul lui George Washington, tot altcineva a plătit şi datoria noastră, dar în comparaţie cu Washington, care era deja mort şi nu mai putea participa la procesul de returnare a cărţii, noi trebuie să decidem dacă acceptăm sau respingem asigurarea lui Dumnezeu pentru noi. Apelul lui Dumnezeu pentru noi astăzi este: „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape.” (Isaia 55:6). De ce să nu-I oferi chiar acum într-o rugăciune un cuvânt fie de acceptare, fie de confirmare a unei acceptări anterioare a îndurătoarei plăţi pentru păcatul tău?

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video