Pasiune pentru misiunea din afara orașelor

Dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu. – Faptele apostolilor 20:24

Scriu acest text aflându-mă în Zürich, Elveţia, în seara Sabatului din 22 octombrie 2016. Astăzi am avut un program inspirator în oraşul Tramelan, unde am sărbătorit 130 de ani de la dedicarea locului de întâlnire al adventiştilor de ziua a şaptea. Dar prezenţa adventistă în această ţară frumoasă a început doar cu 20 de ani în urmă, pe 7 februarie 1866, când Czechowski i-a botezat pe Louise Pigueron şi Jean David Goymet în lacul Neuchâtel. Acesta a fost primul botez adventist din Elveţia şi poate primul (sau cel puţin al doilea) de pe continentul european. Michael Belina Czechowski s-a născut în Polonia pe 5 septembrie 1818. Fiind preot catolic, el a mers la Roma pentru o scurtă întrevedere cu papa Grigore al XVI-lea. Dezamăgit pe Biserica Romano-Catolică, Czechowski a renunţat la jurămintele făcute şi s-a căsătorit. În 1851 s-a mutat împreună cu soţia lui în America de Nord, unde a lucrat ca evanghelist baptist. În 1856, a întâlnit un grup de adventişti păzitori ai Sabatului şi a devenit predicator al acestei biserici în formare.

Odată cu trecerea timpului, Czechowski a simţit povara de a predica mesajul adventist în Europa. Fără susţinere din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea care tocmai se organizase, el a convins un grup de adventişti de duminica să îi sponsorizeze eforturile misionare. Astfel că, pe 14 mai 1864, a pornit pe mare împreună cu soţia lui şi cu Annie Butler spre Europa şi a predicat mesajul adventist în Italia, Elveţia, Germania, Franţa, Ungaria şi România. La cererea adventiştilor elveţieni, John N. Andrews a fost trimis zece ani mai târziu spre Europa ca primul misionar oficial al adventiştilor trimis peste mări.

După ce a plantat seminţele mesajului adventist în Europa, Czechowski a murit pe 25 februarie 1876, în Viena, Austria, lăsând în urmă o moştenire uimitoare de slujire devotată. Mai mulţi dintre cei convertiţi de el şi urmaşii lor au mers ca misionari adventişti în diferite locuri ale lumii. Eforturile sale au dovedit încă o dată că seminţele mici pot duce la recolte bogate. Chiar şi ca voluntari (fără a fi sponsorizaţi oficial), tu şi cu mine avem privilegiul de a fi misionari devotaţi ai mesajului adventist!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video