Evanghelia Veșnică

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. – Apocalipsa 14:6

Adventiştii de ziua a şaptea înţeleg „Evanghelia veşnică” din Apocalipsa 14:6-7 ca fiind un mesaj universal care trebuie predicat „oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. Este aceeaşi „Evanghelie a Împărăţiei” (Matei 24:14), dar care acum este proclamată în contextul escatologic al timpului sfârşitului, al „ceasului judecăţii Lui” (Apoc. 14:7).

Fiind tot mai conştienţi de misiunea lor, adventiştii păzitori ai Sabatului au publicat în 1858, în olandeză, franceză şi germană, primele broşuri care mai târziu au fost trimise în Europa. Dar biserica era destul de reţinută în a trimite misionari peste mare. Acest lucru s-a schimbat în 15 septembrie 1874, când J. N. Andrews (deja văduv) şi cei doi copii ai săi, Charles şi Mary, au plecat la bordul navei Atlas din Boston spre Liverpool, pentru a ajunge în Elveţia. Andrews a fost primul misionar trimis oficial peste hotare de către biserică. Din acel moment, mii de misionari adventişti de ziua a şaptea au dus Evanghelia veşnică în jurul globului.

Pasiunea adventiştilor pentru misiune a fost descrisă foarte bine de Booton Herndon, autor neadventist, în cartea sa The Seventh Day: The Story of the Seventh-day Adventists (1960). La pagina 23, el spune: „Cu siguranţă că nu sunt alte douăzeci şi unu de cuvinte ca cele din [Matei 24:14] care să fi avut un impact atât de direct în vieţile atâtor oameni.

Adventiştii de ziua a şaptea acceptă acest mesaj literal. Pentru ei înseam-nă următoarele: când fiecare persoană din lume va afla vestea bună a venirii lui Hristos, atunci lumea se va sfârşi, Hristos va veni din nou şi cei neprihăniţi vor trăi în fericire pentru totdeauna. Niciun efort omenesc nu ar putea avea o ţintă mai glorioasă decât grăbirea acelei zile când Evanghelia va fi dusă ultimei persoane de pe pământ, când adventiştii de ziua a şaptea vor fi mers în toată lumea.”

Ce efort misionar minunat! Indiferent unde trăieşti sau ce faci, tu trebuie să ai acea pasiune misionară adventistă şi să fii parte a acestei mişcări misionare adventiste mondiale. Să nu uiţi că sunt oameni care încă nu au auzit Evanghelia veşnică, există un câmp misionar în care tu să lucrezi pentru Domnul!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video