Căderea Ierusalimului

Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. – Luca 21:20

Unul din cele mai tragice capitole din istoria poporului Israel a fost cucerirea şi distrugerea Ierusalimului de către armatele romane în anul 70 d.Hr., aşa cum a fost prezis de Isus în predica Sa escatologică (vezi Matei 24; Luca 21). Pe lângă avertizările lui Isus, mai multe evenimente ciudate au început să apară ca preavertizări supranaturale ale calamităţilor care urmau să se abată asupra oraşului.

Flavius Josephus (Wars of the Jews 6.5.3) menţionează o stea care semăna cu o sabie şi o cometă care a putut fi văzută tot anul; o lumină puternică care strălucea timp de o jumătate de oră în timpul nopţii în jurul altarului şi al templului; o juncă dând naştere unui miel în mijlocul templului, în timp ce era dusă să fie jertfită; uşa dinspre răsărit de la templu, care era masivă şi încuiată, dar care s-a deschis singură şi „care şi trupe de soldaţi în armura lor”, fugind înconjuraţi de nori înainte de apus.

Cu patru ani înainte ca războiul să înceapă, când oraşul încă se bucura de pace şi prosperitate, un bărbat ciudat pe nume Isus, fiul lui Ananus, a început să strige cu voce tare: „Glas din răsărit, glas de la apus, glas din cele patru vânturi, glas împotriva Ierusalimului şi glas împotriva acestui neam!” El a continuat să facă acest lucru până când a fost ucis de o piatră în timpul asediului oraşului.

Isus i-a avertizat pe ucenicii Lui că atunci vând vor vedea „Ierusalimul înconjurat de oşti”, să ştie că pustiirea lui va fi aproape şi să fugă din Iudeea la munţi (Luca 21:20-21). Eusebius (Church History 3.5.3) explică faptul că „celor din biserica din Ierusalim li s-a poruncit printr-o prezicere dată prin descoperire înainte de război celor din oraş care erau vrednici de ea să se depărteze şi să locuiască într-unul din oraşele din Perea, pe care l-au numit Pella”.

Deja în 7 septembrie 70 d.Hr. Ierusalimul a fost complet preluat de către romani. Dar toţi cei care au luat în serios avertizarea lui Hristos şi au părăsit oraşul au fost salvaţi! După cum Hristos a indicat semnele căderii Ierusalimului, El de asemenea a numit câteva evenimente care indică apropierea celei de-a doua veniri şi sfârşitul lumii. El spune: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie” (Luca 21:28)!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video