Primitori care devin dătători

A doua zi, Isus a vrut să Se ducă în Galileea şi a găsit pe Filip şi i-a zis: „Vino după Mine.” […] Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: „Noi am găsit pe Acela despre care au scris Moise, în Lege, şi prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” – Ioan 1:43,45

Revista Review and Herald din 4 august 1853 avea o adnotare interesantă despre răspândirea mesajului adventist în Michigan. Ea suna astfel: „Tocmai m-am întors din Hastings. Acolo am avut cinci întâlniri. Domnul ne-a binecuvântat cu Duhul Sfânt. Sfinţii au fost mângâiaţi şi învioraţi. Păcătoşii au tremurat şi au plâns. Doi au dat mărturie pentru adevăr la întâlniri şi alţi doi şi-au făcut publică intenţia de a păzi Sabatul Domnului şi Dumnezeului nostru şi încă alţii sunt convinşi că noi avem adevărul. […] Unii vor fi botezaţi cu prima ocazie. […] Noi credem că solia celui de-al treilea înger se răspândeşte cu repeziciune aici şi că Domnul deschide calea pentru marea strigare.”

Dar cine a scris aceste cuvinte? Ele vin de sub peniţa lui David Hewitt, primul adventist de ziua a şaptea din Battle Creek, Michigan. Foarte interesant, în 1852, când Joseph Bates a hotărât să predice mesajul adventist în Battle Creek, el a folosit o strategie unică. A mers la dirigintele de poştă local, care se presupune că îi cunoştea pe toţi din oraş, şi l-a întrebat care este „cel mai cinstit om din oraş”. Dirigintele de poştă i-a răspuns că acesta ar fi David Hewitt. Aşa că Bates a mers la casa familiei Hewitt şi a început să le vorbească despre mesajul adventist. Ei l-au acceptat cu bucurie şi, aşa cum este confirmat de notiţa de mai sus, David a devenit un misionar adventist dedicat.

În Ioan 1:43-51 citim că Isus l-a chemat pe Filip, care, la rândul lui, l-a chemat pe Natanael. Acest pasaj ilustrează natura misiunii Evangheliei: cei care primesc devin dătători! În realitate, „fiecare ucenic adevărat este născut în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viaţă. Primitorul devine un dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a-i răcori pe toţi şi făcându-i pe cei gata să piară doritori să bea din apa vieţii” (Hristos, Lumina lumii, p. 195).

Mesajul Evangheliei nu poate fi ţinut doar pentru noi, ca o comoară ascunsă; el trebuie transmis şi altora (Matei 25:14-30). Care sunt planurile tale personale de a împărtăşi acest mesaj minunat?

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video