Viața lui Hristos

El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. – Ioan 1:10-11

Întruparea lui Dumnezeu Fiul este cea mai uimitoare taină care a existat vreodată. Cum a putut Creatorul şi Susţinătorul întregului univers să ia asupra Sa natura umană şi să trăiască printre noi ca un sărac om?

Viaţa lui Hristos este într-adevăr cel mai sublim subiect asupra căruia putem să medităm. Niciun alt subiect nu a avut o aşa putere transformatoare pozitivă.

Încă de la începutul lucrării sale profetice, Ellen White a scris mult despre Hristos. Dar ea a petrecut foarte mult timp în Australia (1891–1900) cu proiectul ei cuprinzător – Viaţa lui Isus. Pe 12 iulie 1892, ea nota în jurnalul ei: „În această după-amiază am scris mai multe pagini despre viaţa lui Hristos. Tânjesc după o măsură bogată a Duhului lui
Dumnezeu, ca să pot scrie lucrurile de care au nevoie oamenii” (Ms 34, 1892). Acesta a fost începutul unui proiect major care a rezultat în publicarea a trei cărţi inspiratoare – Cugetări de pe Muntele Fericirilor (1896) , Hristos, Lumina lumii (1898) şi Parabolele Domnului Isus (1900).

Vineri, 15 iulie 1892, ea i-a scris o scrisoare lui O. A. Olsen, preşedintele Conferinţei Generale, în care spunea: „Păşesc cu frică şi cu tremur înaintea lui Dumnezeu. Nu ştiu cum să rostesc sau să scriu cu peniţa marele subiect al jertfei de ispăşire. Nu ştiu cum să prezint subiectele în puterea vie care stă înaintea mea. Tremur de teama că voi diminua marele plan al mântuirii prin cuvinte ieftine. Îmi plec sufletul în respect şi reverenţă înaintea lui Dumnezeu şi spun: «Cine este suficient de bun pentru aceste lucruri?»” (Scrisoarea 40, 1892).

Cu ajutorul unui asistent editorial, Ellen White a folosit conţinutul multor articole pe care le scrisese deja despre acest subiect, câteva citate de încredere ale altor autori, aspecte ale vieţii lui Hristos descoperite ei în viziune şi multe informaţii noi pe care le-a scris sub călăuzirea Duhului Sfânt. În cele din urmă, în octombrie 1898, Hristos, Lumina lumii a văzut lumina tiparului ca una din cele mai minunate expuneri ale vieţii şi lucrării lui Hristos.

Astăzi avem cele patru evanghelii ale Noului Testament şi multe alte surse de încredere din care putem afla despre viaţa lui Hristos, inclusiv cele trei cărţi menţionate mai sus. De ce să nu începem un nou plan de citire/studiere a vieţii iubitului nostru Mântuitor Isus Hristos?

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video