O solie atemporală

Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. – Marcu 13:32-33

Isus a avertizat împotriva stabilirii unei date fixe pentru întoarcerea Sa. Dar mulţi oameni au ignorat aceste avertizări şi s-au aventurat în tot felul de speculaţii. După dezamăgirea din octombrie 1844, adventiştii păzitori ai duminicii au propus cel puţin alte douăzeci şi una de date noi pentru a doua venire. În cercurile adventiştilor păzitori ai Sabatului, Joseph Bates sugera că atunci când preotul stropea cu sânge înaintea tronului milei de şapte ori (Lev. 16:14) reprezenta şapte ani care trebuiau calculaţi din toamna lui 1844 până în toamna lui 1851. Dar toate aceste speculaţii au dat greş!

Deja în noiembrie 1850, Ellen White scria: „Domnul mi-a arătat că timpul nu a mai fost un test din 1844 şi că nicicând nu va mai fi un test” (Present Truth, noiembrie 1850). În 21 iunie 1851, fiind în Camden, New York, ea a primit o avertizare în viziune împotriva încercării de a stabili împlinirea oricărei profeţii legate de timp după octombrie 1844. Ea spunea: „Domnul mi-a arătat că vestirea soliei trebuie să continue şi că nu trebuie să fie legată de o dată, deoarece datele nu vor mai fi niciodată un subiect crucial. Am văzut că unii aduceau un entuziasm fals, care apărea în urma predicării unor date, şi că solia îngerului al treilea poate să stea pe propria temelie şi nu are nevoie de date care să o întărească, iar ea va înainta cu o putere mare, îşi va face lucrarea şi va conduce direct la neprihănire” (Solii alese, vol. 1, p. 188).

În ciuda acestor avertizări şi a altora primite prin Ellen White, multe persoane vor găsi întotdeauna o cale de a-şi justifica fascinaţia persona-lă de a stabili date. Unii susţin că Isus ne-a interzis să cunoaştem „ziua şi ceasul” venirii Sale (Matei 24:36; Marcu 13:32), dar nu şi anul. Alţii susţin că nu putem cunoaşte data specifică a celei de-a doua veniri, dar unele profeţii legate de timp, cum ar fi 1 290 şi 1 335 de zile (Dan. 12:11-12), încă trebuie să se împlinească în viitor.

Unele speculaţii profetice pot părea foarte logice şi convingătoare. Dar cei care iau în serios avertizările lui Hristos şi mustrările lui Ellen White niciodată nu se vor aventura în astfel de fantezii neîntemeiate. Solia adventistă nu are nevoie de o astfel de cârjă pentru a înainta!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video