Kata Ragoso

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului. – Romani 1:16

Fiecare sesiune a Conferinţei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea este un eveniment unic, cu delegaţi, invitaţi speciali şi vizitatori din întreaga lume. Un punct marcant al sesiunilor din 1936 şi 1954, ambele organizate în San Francisco, California, a fost prezenţa lui Kata Ragoso (se pronunţă Rangoso), delegat din Insulele Solomon din Pacificul de Sud, care a devenit pastor hirotonit şi preşedintele lucrării de acolo.

La 30 mai 1936, Ragoso a spus celor adunaţi că, fiind prinşi în adâncimile păgânismului, el şi poporul său „trăiau o viaţă de păcat” şi „gândurile lor erau întotdeauna îndreptate spre rău”. Ei se închinau duhurilor rele, erau dependenţi de tot felul de vicii şi practicau acte de violenţă, inclusiv vânătoarea de capete. Dar cu 25 de ani în urmă, un misionar pe nume G. F. Jones venise pe insula lor şi le predicase mesajul adventist.

Prin harul lui Dumnezeu, ei „şi-au scos cătuşele păgânismului” şi au avut parte de o transformare totală – chiar şi în alimentaţie şi igienă. Ragoso spunea: „Acum putem trăi fericiţi şi în pace, pentru că ne-a fost adusă Evanghelia minunată. Vreau să vă spun în această după-masă, foarte sigur, că niciunul dintre cei care au acceptat acest mesaj glorios nu îşi doreşte să se întoarcă la închinarea la idoli şi la păgânism.

Astăzi, 5 000 de oameni din poporul meu se bucură împreună cu voi în solia apropiatei veniri a Mântuitorului. Peste o sută dintre ei sunt pastori, profesori şi lucrători ai bisericii printre cunoscuţi şi apropiaţi” (Review and Herald, 2 iunie 1936, pp. 106–107).

Evanghelia veşnică este mult mai mult decât o teorie minunată; ea este o uimitoare putere transformatoare. Ellen White spune că această convertire pe care Hristos o face în vieţile oamenilor, prin harul şi mila Sa îmbelşugată, este „atât de uimitoare, încât Satana, în ciuda îngâmfării lui şi a faptului că toate confederaţiile răului sunt unite împotriva lui Dumnezeu şi a legilor guvernării Sale, stă şi priveşte la aceste inimi care rezistă asemenea unor fortăreţe de neînvins în faţa amăgirilor şi a argumentelor lui înşelătoare. Pentru Satana, ele sunt o taină de neînţeles” (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 18). Harul minunat a schimbat nenumărate vieţi de-a lungul veacurilor. Tu şi cu mine avem nevoie de această putere transformatoare în vieţile noastre!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video