Vorbirea în limbi

Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. – Faptele apostolilor 2:4

Astăzi, mulţi creştini susţin că cei care sunt botezaţi cu Duhul Sfânt ar trebui să vorbească în limbi, la fel ca în vremea apostolilor (Fapte 2:1-13; 10:44-48; 19:1-7). Dar în ce limbi vorbeau unii dintre primii creştini? Vorbeau în limbi extatice sau în limbi omeneşti?

Limbile extatice erau deja prezente în unele religii păgâne vechi şi, mai târziu, chiar şi în câteva cercuri creştine restrânse. Accentul a căzut din nou pe aceste limbi cu ocazia Azusa Street Revival, din Los Angeles, California. În 9 aprilie 1906, William J. Seymour ţinea întâlniri charismatice de rugăciune în câteva case, când Edward Lee şi alţi câţi-va afro-americani au experimentat acest fenomen. De atunci, mişcarea limbilor moderne s-a răspândit în întreaga lume. Dar au limbile acestea aceeaşi natură ca limbile vorbite de primii creştini?

Apostolul Pavel declară că adevăratul dar al limbilor este dat de Duhul Sfânt cu scop misionar, şi nu pentru a avea un statut special în cadrul unei comunităţi monolingve (1 Cor. 14:9; 18-19, 22, 27-28). În Ziua Cincizecimii, ucenicii au vorbit în limbi cunoscute de ceilalţi oameni, pentru ca fiecare străin să poată asculta Evanghelia în propria limbă (Fapte 2:4-13). În cazul lui Corneliu, darul limbilor a fost un semn care i-a confirmat lui Petru că Evanghelia trebuie predicată şi neamurilor (Fapte 10:44-48).

Darul din Corint a ajutat la răspândirea soliei în acel centru comercial important în care erau atât de mulţi locuitori străini şi călători (Fapte 19:1-7).

Fără îndoială că darul vorbirii în limbi poate fi dat chiar şi astăzi, aşa cum a fost cazul în unele câmpuri misionare în care nu era disponibil niciun traducător. Dar prezenţa Duhului Sfânt în viaţa cuiva devine evidentă nu atât de mult prin darurile spirituale, care pot fi contrafăcute de Satana (Exod. 7:8-13, 20-22; 8:6-7), ci mai degrabă în a avea roadele Duhului (Gal. 5:22-23). Ellen White spune că „la toţi cei care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor personal, Duhul Sfânt a venit ca un sfătuitor, ca unul care-i sfinţeşte, îi călăuzeşte şi mărturiseşte” (Faptele apostolilor, p. 49).

Indiferent care îţi sunt talentele şi darurile, tu poţi fi plin de Duhul Sfânt şi poţi avea roadele Sale!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video