Un har scump

Harul Meu îţi este de ajuns. – 2 Corinteni 12:9

Astăzi se spun multe despre har. Dar ce înseamnă acesta cu adevărat?

Una dintre cele mai bune perspective vine din partea pastorului, teologului şi martirului luteran german Dietrich Bonhoeffer (1906–1945).

Ca un opozant vocal al regimului lui Hitler, Bonhoeffer credea că „tăcerea în faţa răului este răul însuşi”. „A nu vorbi înseamnă a vorbi. A nu acţiona înseamnă a acţiona.” Bonhoeffer a fost arestat pe 5 aprilie 1943 de Gestapo şi a fost executat prin spânzurare în 9 aprilie 1945, cu doar două săptămâni înainte ca tabăra de concentrare să fie eliberată. A trăit doar 39 de ani, dar a lăsat în urmă o moştenire literară de valoare.

În capitolul 1 al cărţii sale, The Cost of Discipleship (1937), Bonhoeffer pune în contrast harul ieftin şi harul scump. El explică: „Harul ieftin este vrăjmaşul mortal al bisericii noastre. […] Despre asta vorbesc când spun har ieftin, acel har care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit care se depărtează de păcat şi de care păcatul se depărtează. […] Harul ieftin este predicarea iertării fără a fi nevoie de pocăinţă, botez fără disciplina bisericii, confesiune fără mărturisire, iertarea păcatelor fără mărturisire personală. Harul ieftin este harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără Isus Hristos, viu şi întrupat.”

Prin contrast, harul scump este „ scump deoarece ne cere nouă să ur-măm şi este har deoarece ne cheamă să Îl urmăm pe Isus Hristos. Este scump deoarece îl costă pe om viaţa şi este har pentru că îi dă omului singura şi adevărata viaţă. Este scump deoarece condamnă păcatul şi este har pentru că îl justifică pe păcătos. Mai presus de toate, este scump pentru că pe Dumnezeu L-a costat viaţa Fiului Lui: «Aţi fost cumpăraţi cu un preţ» şi ceea ce L-a costat mult pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. […] Harul este scump deoarece îl constrânge pe om să se supună jugului lui Hristos şi să Îl urmeze; este har deoarece Isus spune: «Jugul meu este bun şi povara mea este uşoară.»”

Pe lângă faptul că este un har scump, harul salvator al lui Hristos este şi un har activ care ne eliberează de robia păcatului şi ne dă motivaţia corectă pentru adevărata ascultare. Aşa cum spunea Pavel, mântuirea prin har şi prin credinţă „nu este prin fapte”, ci „pentru fapte bune” (Efes. 2:8-10). Hristos este întruparea harului lui Dumnezeu. De aceea, a-L avea pe Hristos înseamnă a avea minunatul har al lui Dumnezeu cu noi!

Alberto Timm
Alberto Timm
Autorul acestui devoțional „Un nou început în fiecare zi”, Alberto Timm își dorește ca fiecare zi a acestui an nou să îţi aducă o experienţă mai profundă cu Domnul şi Mântuitorul nostru minunat, Isus Hristos!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video